Lavio KONKOR 101
- 15 %5 litrů

Lavio KONKOR 101

konzervační antikorozní olej proti vzdušné korozi

» detailní popis

Kód: 120343
Výrobce: Lavio
Dostupnost: skladem - na prodejně
Vaše cena 506,00  
Ceníková cena 595,00 Kč  
Při odběru 3 ks a více 476,00 Kč  
+ -

Produkt je dostupný i v těchto baleních

10 litrů965,00 Kč 
20 litrů1 906,00 Kč 
50 litrů4 431,00 Kč 
volně77,44 Kč 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Alternativní produkty

Sheron KONKOR 101 sprej
- 17 %
300 ml

Sheron KONKOR 101 sprej

konzervační antikorozní olej proti vzdušné korozi

68,00 Kč
Koupit 
Sheron KONKOR 101 sprej
- 18 %
400 ml

Sheron KONKOR 101 sprej

konzervační antikorozní olej proti vzdušné korozi

79,00 Kč
Koupit 

Konzervační olej sloužící k ochranu železných kovů proti atmosférické korozi. Používá se ke konzervaci a mazání železných dílů při přepravě, jemných mechanismů, přístrojů, zbraní, kovových náhladních dílů apod. Vytváří na povrchu ošetřené plochy ochranný film, který zabraňuje proniknutí atmosférické vlkosti a tvorbě koroze. Rozpouští usazeniny a spaliny a je ideální k čištění a konzervaci zbraní. Vzlíná a prostupuje mikropóry, zastavuje již probíhající korozi a uvolňuje zatuhlé spoje.

ISO VG 10; ISO-L-R; DIN 51 502 R

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.; P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. ; P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. ; P260 Nevdechujte aerosoly. ; P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. ; P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

SK: Konzervačný olej slúžiaci na ochranu železných kovov proti atmosférickej korózii. Používa sa na konzerváciu a mazanie železných dielov pri preprave, jemných mechanizmov, prístrojov, zbraní, kovových náhradných dielov a pod. Vytvára na povrchu ošetrenej plochy ochranný film, ktorý zabraňuje preniknutiu atmosférickej vlhkosti a tvorbe korózie. Rozpúšťa usadeniny a spaliny a je ideálny na čistenie a konzerváciu zbraní. Vzlína a prestupuje mikropóry, zastavuje už prebiehajúcu koróziu a uvoľňuje stuhnuté spoje.

PL: Olej konserwacyjny służący do ochrony metali żelaznych przeciwko korozji atmosferycznej. Stosowany do konserwacji i smarowania części żelaznych podczas transportu, mechanizmów delikatnych, przyrządów i broni, metalowych części zamiennych itp. Na powierzchni wytwarza warstwę ochronną zapobiegającą przenikaniu wilgoci atmosferycznej i powstawaniu korozji. Rozpuszcza osady i spaliny, idealnie nadaje się do czyszczenia i konserwacji broni. Zwilża i przenika do porów mikroskopicznych, powstrzymuje rozwój już istniejącej korozji i rozwalnia połączenia stwardniałe.

EN: Preservative oil used to protect ferrous metals against atmospheric corrosion. It is used for the preservation and lubrication of ferrous parts during transport, fine mechanisms, instruments, weapons, metal spare parts, etc. It creates a protective film on the treated surface that prevents penetration of atmospheric moisture and formation of corrosion. It dissolves deposits and combustion residues and is ideal for cleaning and preservation of weapons. It rises and penetrates micropores, stops ongoing corrosion and loosens stiff joints.