silikonové oleje

silikonové oleje

Výrazně jsem rozšířili nabídku viskozit a balení silikonových olejů.

Nyní Vám nabízíme tři viskozity silikonových olejů, a to:

  • 15 mm2/s
  • 50 mm2/s
  • 200 mm2/s

Lavio 100% SILIKONOVÉ OLEJE

100% silikonový olej bez jakýchkoli ředidel.

Balení dle jednotlivých druhů viskozit:

  • 50ml kapátko
  • 215ml kapátko
  • 100ml mechanický rozprašovač
  • 215ml mechanický rozprašovač
  • 500ml
  • 1litr
  • 10 litrů

100% silikonový olej pro mazání, separaci a impregnaci v průmyslu i domácnosti. Používá se v průmyslu jako mazací a separační olej, hydraulická a tlumící kapalina, tepelné a chladící médium, jako kapalné dielektrikum, přípravek pro leštění povrchů a pro vodoodpudivé úpravy. V použití v domácnosti je ideální pro běžecké pásy, pryžová těsnění, autozámky, jemné mechanismy, bovdeny, úpravu textilních materiálů, nití a kůže. Použití v teplotách od –50°C do +150°C, bod varu vyšší než +200°C. V uzavřeném systému nebo pod inertní atmosférou se životnost oleje výrazně prodlužuje na cca 300°C. Má vysokou tepelnou stabilitu v oblasti vysokých a nízkých teplot, malou změnu viskozity v závislosti na teplotě, velmi dobré dielektrické vlastnosti, které se jen málo mění s teplotou a frekvencí, vysokou stlačitelnost bez nebezpečí ztuhnutí, nízké povrchové napětí, odolnost vůči vodě (vodoodpudivost) a stárnutí vlivem atmosférických podmínek, fyziologickou a chemickou inertnost.

« ruční mazací technika GROZTEMPO pasta opět v nabídce »