Lavio ANTIFREEZE G11 (G48), koncentrát
Doporučujeme- 20 %5 litrů

Lavio ANTIFREEZE G11 (G48), koncentrát

koncentrovaná nemrznoucí chladící kapalina do motorů

» detailní popis

Kód: 120374
Výrobce: Lavio
Dostupnost: skladem - na prodejně
Vaše cena 396,00  
Ceníková cena 495,00 Kč  
Při odběru 6 ks a více 371,25 Kč  
Při odběru 24 ks a více 346,50 Kč  
+ -

Produkt je dostupný i v těchto baleních

1 litr99,00 Kč 
3 litry264,00 Kč 
10 litrů785,00 Kč 
20 litrů1 517,00 Kč 
50 litrů3 373,00 Kč 
volně55,54 Kč 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Koncentrovaná chladicí kapalina na bázi ethylenglykolu. V požadavcích na antikorozní a nemrznoucí ochranu odpovídá normě VW TL 774 C. Je určena pro chladicí systémy spalovacích motorů, hlavně pak motorů z hliníkových slitin, výměníky tepla a další zařízení. Obsahuje vysoce účinné inhibitory koroze pro ochranu chladicího systému motorových vozidel, stabilizátory, odpěňovač a přísadu proti požití. Používá se ředěná destilovanou nebo měkkou pitnou vodou na požadovaný bod tuhnutí. Nepoškozuje kovové materiály, při potřísnění lakovaných částí směsí toto místo dostatečně omyjte vodou. Je mísitelná s chladicími kapalinami stejné specifikace s přihlédnutím k doporučení výrobce vozidla.

VW TL 774 C (G11/G48); MB 325.0; MAN 324 NF; BS 6580:1992; ASTM D 3306; AFNOR NF R15–601; JIS K 2234:2006; SAE J1034

Antifreeze G11 voda bod tuhnutí
1 1 –36°C
1 1,5 –27°C
1 2 –18°C

SK: Koncentrovaná chladiaca kvapalina na báze etylénglykolu. V požiadavkách na antikoróznu a nemrznúcu ochranu zodpovedá norme VW TL 774 C. Je určená pre chladiace systémy spaľovacích motorov, hlavne potom motorov z hliníkových zliatin, výmenníky tepla a ďalšie zariadenia. Obsahuje vysoko účinné inhibítory korózie na ochranu chladiaceho systému motorových vozidiel, stabilizátory, odpeňovač a prísadu proti požitiu. Používa sa riedená destilovanou alebo mäkkou pitnou vodou na požadovaný bod tuhnutia. Nepoškodzuje kovové materiály, pri postriekaniu lakovaných častí zmesou toto miesto dostatočne umyte vodou. Je miešateľná s chladiacimi kvapalinami rovnakej špecifikácie s prihliadnutím na odporúčania výrobcu vozidla.

PL: Skoncentrowana ciecz chłodząca na bazie glikolu. W zakresie wymagań na ochronę antykorozyjną i mrozoodporność jest zgodna z normą VW TL 774 C. Przeznaczona jest dla układów chłodzenia silników spalinowych, szczególnie zaś silników ze stopów aluminium, wymienników ciepła i innych urządzeń. Zawiera bardzo skuteczne inhibitory korozji zapewniające ochronę układu chłodzenia silników, stabilizatory, środek przeciw spieniający oraz dodatek przeciw spożyciu. Ciecz rozcieńczana jest wodą destylowaną lub miękką wodą pitną do wymaganego punktu krzepnięcia. Nie powoduje uszkodzeń materiałów metalowych, w przypadku spryskania mieszanką części lakierowanych należy takie miejsce odpowiednio omyć wodą. Można ją mieszać z cieczami chłodzącymi o specyfikacji identycznej, biorąc pod uwagę zalecenia producenta samochodu.

EN: Concentrated coolant based on ethylene glycol. It conforms to the VW TL 774 C standard in respect of requirements for both anticorrosive protection and antifreeze protection. It is designed for engine cooling systems, especially for engines made of aluminum alloys, heat exchangers and other equipment. It contains highly effective corrosion inhibitors for protection of cooling systems of motor vehicles, stabilizers, a defoamer and an anti-ingestion additive. It is used diluted with distilled or soft drinking water to the desired pour point. It does not damage metallic materials. In case of coolant contact with painted parts, wash this place sufficiently with water. It is mixable with other coolants of the same specifications with regard to the vehicle manufacturer's re­commendations.