Lavio ANTIFREEZE FRANCE, koncentrát
- 15 %20 litrů

Lavio ANTIFREEZE FRANCE, koncentrát

koncentrovaná nemrznoucí chladící kapalina do motorů pro francouzské vozy

» detailní popis

Kód: 120394
Výrobce: Lavio
Dostupnost: skladem - na našem výrobním skladě
Vaše cena 2 311,00  
Ceníková cena 2 719,00 Kč  
Při odběru 2 ks a více 2 175,20 Kč  
Při odběru 3 ks a více 2 039,25 Kč  
Při odběru 5 ks a více 1 903,30 Kč  
+ -

Produkt je dostupný i v těchto baleních

1 litr141,00 Kč 
3 litry380,00 Kč 
5 litrů627,00 Kč 
10 litrů1 161,00 Kč 
50 litrů5 330,00 Kč 
volně85,79 Kč 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Speciální koncentrovaná chladicí kapalina převážně pro francouzská vozidla (Peugeot, Renault, Citroën) na bázi ethylenglykolu, žluté až žlutozelené barvy. Je určena pro nejmodernější motory a chladicí systémy z hliníkových slitin. Obsahuje vysoce účinné organické inhibitory koroze pro ochranu chladicího systému motorových vozidel, stabilizátory, odpěňovač a přísadu proti požití. Zabraňuje tvorbě usazenin, zajišťuje ochranu proti kavitaci. Neobsahuje nitráty, aminy ani fosfáty. Je použitelná rovněž do motorů nákladních automobilů, autobusů, užitkových vozidel a stavebních strojů – dle doporučení výrobce vozu nebo stroje. Používá se ředěná destilovanou nebo měkkou pitnou vodou na požadovaný bod tuhnutí. Nepoškozuje kovové materiály, při potřísnění lakovaných částí směsí toto místo dostatečně omyjte vodou. Je mísitelná s chladicími kapalinami stejné specifikace s přihlédnutím k doporučení výrobců vozidel, např. Peugeot, Renault, Citroën, Nissan, Ford, Mazda, Iveco, DAF.

Renault V.I. 4101001 type D; MB 325.3; AFNOR NFR 15–601; MAN 324 SNF; OPEL GM 6277/M; BS 6580; ASTM D 3306/D 4656/D 4985; SAE J1034

Antifreeze FRANCE voda bod tuhnutí
1 1 –36°C
1 1,5 –25°C
1 2 –18°C

SK: Špeciálna koncentrovaná chladiaca kvapalina prevažne pre francúzske vozidlá (Peugeot, Renault, Citroën) na báze etylénglykolu, žltej až žltozelenej farby. Je určená pre najmodernejšie motory a chladiace systémy z hliníkových zliatin. Obsahuje vysoko účinné organické inhibítory korózie na ochranu chladiaceho systému motorových vozidiel, stabilizátory, odpeňovač a prísadu proti požitiu. Zabraňuje tvorbe usadenín, zaisťuje ochranu proti kavitácii. Neobsahuje nitráty, amíny ani fosfáty. Je použiteľná tiež do motorov nákladných automobilov, autobusov, úžitkových vozidiel a stavebných strojov – podľa odporúčania výrobcu vozidla alebo stroja. Používa sa riedená destilovanou alebo mäkkou pitnou vodou na požadovaný bod tuhnutia. Nepoškodzuje kovové materiály, pri postriekaniu lakovaných častí zmesou toto miesto dostatočne umyte vodou. Je miešateľná s chladiacimi kvapalinami rovnakej špecifikácie s prihliadnutím na odporúčania výrobcu vozidla – napr. Peugeot, Renault, Citroën, Nissan, Ford, Mazda, Iveco, DAF.

PL: Specjalna skoncentrowana ciecz chłodząca przeznaczona przeważnie dla pojazdów francuskich (Peugeot, Renault, Citroën) na bazie glikolu, o kolorze żółtym czy żółtozielonym. Przeznaczona jest dla najbardziej nowoczesnych silników i układów chłodzenia ze stopów aluminium. Zawiera bardzo skuteczne organiczne inhibitory korozji dla ochrony układu chłodzenia pojazdów silnikowych, stabilizatory, środki przeciw spieniające i dodatek przeciw spożyciu. Zapobiega powstaniu osadów, zapewnia ochronę przeciw kawitacji. Nie zawiera azotanów, aminów czy też fosforanów. Można ja zastosować również w silnikach pojazdów ciężarowych, autobusów, pojazdów użytkowych i maszyn budowlanych – zgodnie ze zaleceniami producenta pojazdu lub maszyny. Ciecz rozcieńczana jest wodą destylowaną lub miękką wodą pitną do wymaganego punktu krzepnięcia. Nie powoduje uszkodzeń materiałów metalowych, w przypadku spryskania mieszanką części lakierowanych należy takie miejsce odpowiednio omyć wodą. Można ją mieszać z cieczami chłodzącymi o specyfikacji identycznej, biorąc pod uwagę zalecenia producenta samochodu – np. Peugeot, Renault, Citroën, Nissan, Ford, Mazda, Iveco, DAF.

EN: Special concentrated coolant mainly for French vehicles (Peugeot, Renault, Citroën) based on ethylene glycol of yellow to yellow-green color. It is intended for state-of-the-art engines and cooling systems made of aluminum alloys. It contains highly effective organic corrosion inhibitors to protect cooling systems of motor vehicles, stabilizers, a defoamer and an anti-ingestion additive. It prevents formation of deposits and provides protection against cavitation. It contains no nitrates, amines, or phosphates. It is also applicable to engines of trucks, buses, commercial vehicles and construction machinery – as recommended by the vehicle or machine manufacturer. It is used diluted with distilled or soft drinking water to the desired pour point. It does not damage metallic materials. In case of coolant contact with painted parts, wash this place sufficiently with water. It is mixable with other coolants of the same specifications with regard to the vehicle manufacturer's re­commendations – e.g. Peugeot, Renault, Citroën, Nissan, Ford, Mazda, Iveco, DAF.