Lavio ANTIFREEZE G12+, koncentrát
10 litrů

Lavio ANTIFREEZE G12+, koncentrát

koncentrovaná nemrznoucí chladící kapalina do motorů

» detailní popis

Kód: 120381
Výrobce: Lavio
Dostupnost: skladem - na prodejně
Vaše cena 826,00  
Ceníková cena 826,00 Kč  
Při odběru 3 ks a více 759,92 Kč  
Při odběru 10 ks a více 718,62 Kč  
+ -

Produkt je dostupný i v těchto baleních

1 litr107,00 Kč 
3 litry269,00 Kč 
5 litrů457,00 Kč 
20 litrů1 640,00 Kč 
50 litrů4 076,00 Kč 
volně61,41 Kč 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Koncentrovaná chladicí kapalina na bázi ethylenglykolu s prodlouženou výměnnou lhůtou. V požadavcích na antikorozní a nemrznoucí ochranu odpovídá normě VW TL 774 F (D). Je určena pro moderní motory a chladicí systémy z hliníkových slitin, výměníky tepla a další zařízení. Obsahuje vysoce účinné inhibitory koroze na bázi organických kyselin a jejich solí (OAT), bez silikátů, pro ochranu chladicího systému motorových vozidel, stabilizátory, odpěňovač a přísadu proti požití. Používá se ředěná destilovanou nebo měkkou pitnou vodou na požadovaný bod tuhnutí. Nepoškozuje kovové materiály, při potřísnění lakovaných částí směsí toto místo dostatečně omyjte vodou. Je mísitelná s chladicími kapalinami stejné specifikace s přihlédnutím k doporučení výrobce vozidla.

VW TL 774 F (D); MB 325.3; MAN 324 SNF; BS 6580:1992; ASTM D 3306; AFNOR NF R15–601; JIS K 2234:2006; SAE J1034

Antifreeze G12+ voda bod tuhnutí
1 1 –36°C
1 1,5 –27°C
1 2 –18°C

SK: Koncentrovaná chladiaca kvapalina na báze etylénglykolu s predĺženou výmennou lehotou. V požiadavkách na antikoróznu a nemrznúcu ochranu zodpovedá norme VW TL 774 F (D). Je určená pre moderné motory a chladiace systémy z hliníkových zliatin, výmenníky tepla a ďalšie zariadenia. Obsahuje vysoko účinné inhibítory korózie na báze organických kyselín a ich solí (OAT), bez silikátov, na ochranu chladiaceho systému motorových vozidiel, stabilizátory, odpeňovač a prísadu proti požitiu. Používá se ředěná destilovanou nebo měkkou pitnou vodou na požadovaný bod tuhnutí. Nepoškozuje kovové materiály, při potřísnění lakovaných částí směsí toto místo dostatečně omyjte vodou. Je mísitelná s chladicími kapalinami stejné specifikace s přihlédnutím k doporučení výrobce vozidla.

PL: Skoncentrowana ciecz chłodząca na bazie glikolu o przedłużonym terminie wymiany. W zakresie wymagań na ochronę antykorozyjną i mrozoodporność jest zgodna z normą VW TL 774 C (D). Przeznaczona jest dla silników nowoczesnych i układów chłodzenia ze stopów aluminium, wymienników ciepła i innych urządzeń. Zawiera bardzo skuteczne inhibitory korozji na bazie kwasów organicznych oraz ich soli (OAT), bez dodatku silikatów, do ochrony układu chłodzenia pojazdów silnikowych, stabilizatory, środek przeciw spieniający oraz dodatek przeciw spożyciu. Ciecz rozcieńczana jest wodą destylowaną lub miękką wodą pitną do wymaganego punktu krzepnięcia. Nie powoduje uszkodzeń materiałów metalowych, w przypadku spryskania mieszanką części lakierowanych należy takie miejsce odpowiednio omyć wodą. Można ją mieszać z cieczami chłodzącymi o specyfikacji identycznej, biorąc pod uwagę zalecenia producenta samochodu.

EN: Concentrated coolant based on ethylene glycol with an extra-long replacement interval. It conforms to the VW TL 774 F (D) standard in respect of requirements for both anticorrosive protection and antifreeze protection. It is designed for modern engines and cooling systems made of aluminum alloys, heat exchangers and other equipment. It contains highly effective corrosion inhibitors based on organic acids and their salts (OAT), silicate-free, to protect cooling systems of motor vehicles, stabilizers, a defoamer and an anti-ingestion additive. It is used diluted with distilled or soft drinking water to the desired pour point. It does not damage metallic materials. In case of coolant contact with painted parts, wash this place sufficiently with water. It is mixable with other coolants of the same specifications with regard to the vehicle manufacturer's re­commendations.