Lavio ANTIFREEZE G13, koncentrát
- 15 %3 litry

Lavio ANTIFREEZE G13, koncentrát

koncentrovaná nemrznoucí chladící kapalina do motorů

» detailní popis

Kód: 120385
Výrobce: Lavio
Dostupnost: skladem - na prodejně
Vaše cena 339,00  
Ceníková cena 399,00 Kč  
Při odběru 4 ks a více 319,20 Kč  
Při odběru 8 ks a více 299,25 Kč  
Při odběru 40 ks a více 279,30 Kč  
+ -

Produkt je dostupný i v těchto baleních

1 litr128,00 Kč 
5 litrů563,00 Kč 
10 litrů1 029,00 Kč 
20 litrů2 053,00 Kč 
50 litrů4 740,00 Kč 
volně75,63 Kč 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Nejmodernější koncentrovaná chladicí kapalina na bázi ethylenglykolu a glycerolu, která díky unikátnímu složení plní svou funkci po celou dobu životnosti vozidla. V požadavcích na antikorozní a nemrznoucí ochranu odpovídá normě VW TL 774 J. Je určena pro nejmodernější motory a chladicí systémy z hliníkových slitin, výměníky tepla a další zařízení a je schválená pro použití ve vozidlech VW, ŠKODA, AUDI a SEAT. Obsahuje vysoce účinné inhibitory koroze na bázi organických kyselin a jejich solí (OAT), silikáty, pro ochranu chladicího systému motorových vozidel, stabilizátory, odpěňovač a přísadu proti požití. Neobsahuje nitráty, aminy, boráty ani fosfáty. Používá se ředěná destilovanou nebo měkkou pitnou vodou na požadovaný bod tuhnutí. Nepoškozuje kovové materiály, při potřísnění lakovaných částí směsí toto místo dostatečně omyjte vodou. Je mísitelná s chladicími kapalinami stejné specifikace s přihlédnutím k doporučení výrobce vozidla.

VW TL 774 J; MB 325.5; MAN 324 Si-OAT; BS 6580; ASTM D 3306; SAE J1034

Antifreeze G13 voda bod tuhnutí
1 1 –36°C
1 1,5 –27°C
1 2 –18°C

SK: Najmodernejšia koncentrovaná chladiaca kvapalina na báze etylénglykolu a glycerolu, ktorá vďaka unikátnemu zloženiu plní svoju funkciu počas celej životnosti vozidla. V požiadavkách na antikoróznu a nemrznúcu ochranu zodpovedá norme VW TL 774 J. Je určená pre najmodernejšie motory a chladiace systémy z hliníkových zliatin, výmenníky tepla a ďalšie zariadenia a je schválená na použitie vo vozidlách VW, ŠKODA, AUDI a SEAT. Obsahuje vysoko účinné inhibítory korózie na báze organických kyselín a ich solí (OAT), silikáty, na ochranu chladiaceho systému motorových vozidiel, stabilizátory, odpeňovač a prísadu proti požitiu. Neobsahuje nitráty, amíny, boráty ani fosfáty. Používa sa riedená destilovanou alebo mäkkou pitnou vodou na požadovaný bod tuhnutia. Nepoškodzuje kovové materiály, pri postriekaniu lakovaných častí zmesou toto miesto dostatočne umyte vodou. Je miešateľná s chladiacimi kvapalinami rovnakej špecifikácie s prihliadnutím na odporúčania výrobcu vozidla.

PL: Najbardziej nowoczesna skoncentrowana ciecz chłodząca na bazie glikolu i glicerolu, która dzięki unikatowemu składowi pełni swą funkcję przez cały okres żywotności pojazdu. W zakresie wymagań na ochronę antykorozyjną i mrozoodporność spełnia wymagania normy VW TL 774 J. Przeznaczona jest dla najbardziej nowoczesnych silników i układów chłodzenia ze stopów aluminium, wymienników ciepła i innych urządzeń oraz uchwalona jest do zastosowania w pojazdach marki VW, ŠKODA, AUDI i SEAT. Zawiera bardzo skuteczne inhibitory korozji na bazie kwasów organicznych oraz ich soli (OAT), silikaty, do ochrony układu chłodzenia pojazdów silnikowych, stabilizatory, środek przeciw spieniający i dodatek przeciw spożyciu. Nie zawiera azotanów, boranów czy też fosforanów. Ciecz rozcieńczana jest wodą destylowaną lub miękką wodą pitną do wymaganego punktu krzepnięcia. Nie powoduje uszkodzeń materiałów metalowych, w przypadku spryskania mieszanką części lakierowanych należy takie miejsce odpowiednio omyć wodą. Można ją mieszać z cieczami chłodzącymi o specyfikacji identycznej, biorąc pod uwagę zalecenia producenta samochodu.

EN: The state-of-the-art concentrated coolant based on ethylene glycol and glycerol, which performs its function for the entire vehicle lifetime thanks to its unique composition. It conforms to the VW TL 774 J standard in respect of requirements for both anticorrosive protection and antifreeze protection. It is intended for state-of-the-art engines and cooling systems made of aluminum alloys, heat exchangers and other equipment and is approved for the use in VW, ŠKODA, AUDI and SEAT vehicles. It contains highly effective corrosion inhibitors based on organic acids and their salts (OAT), silicates to protect cooling systems of motor vehicles, stabilizers, a defoamer and an anti-ingestion additive. It contains no nitrates, amines, borates, or phosphates. It is used diluted with distilled or soft drinking water to the desired pour point. It does not damage metallic materials. In case of coolant contact with painted parts, wash this place sufficiently with water. It is mixable with other coolants of the same specifications with regard to the vehicle manufacturer's re­commendations.