Lavio OSTŘIKOVAČ -20°C
Doporučujeme- 15 %3 litry

Lavio OSTŘIKOVAČ -20°C

mrazuvzdorná směs do ostřikovačů

» detailní popis

Kód: 120575
Výrobce: Lavio
Dostupnost: skladem - na prodejně
Vaše cena 83,00  
Ceníková cena 98,00 Kč  
Při odběru 8 ks a více 73,50 Kč  
Při odběru 40 ks a více 68,60 Kč  
Při odběru 60 ks a více 64,68 Kč  
+ -

Produkt je dostupný i v těchto baleních

5 litrů125,00 Kč 
20 litrů514,00 Kč 
50 litrů1 289,00 Kč 
volně17,55 Kč 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

  • kvalitní parfémovaná směs s vůní citrónu BEZ METANOLU
  • pro všechny typy ostřikovačů

Kvalitní mrazuvzdorná parfémovaná kapalina do všech typů ostřikovačů motorových vozidel, strojů a další techniky. Odstraňuje nečistoty ze skel, dokonale chrání před zamrzáním ostřikovačů, chrání ostřikovací systémy před korozí a zanechává skla křišťálově čistá. Kapalinu –20°C pro její účinnost v systému již dále neřeďte. Při výrobě je použita demineralizovaná voda, proto směs nevytváří na skle úsady.

Zámrznost kapaliny udává mrazuvzdornost v nádržce ostřikovače. Při jízdě dochází vlivem proudění vzduchu k rychlejšímu odloučení lihové složky a zůstatková voda po setření stěrači může zamrzat. Doporučujeme používat kapaliny s výrazně vyšší zámrzností než je aktuální venkovní teplota.

H226 Hořlavá kapalina a páry; P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku; P102 Uchovávejte mimo dosah dětí; P210 Chraňte před teplem/jiskra­mi/otevřeným plamenem/horkými povrchy/jinými zdroji zapálení/zákaz kouření; P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený; P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování; P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Složení: méně než 5 % obsahu aniontové povrchově aktivní látky, ethanol, barvivo, aroma. Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití. Bezpečnostní list pro profesionální použití k dispozici na vyžádání. Minimální trvanlivost 3 roky od data uvedeného na obalu.