Lavio LM Li 1-140 EP, ložiskové mazivo
400 g

Lavio LM Li 1-140 EP, ložiskové mazivo

vysokotlaké komplexní ložiskové plastické mazivo s EP přísadami, NLGI-1 pro centrální mazací systémy

» detailní popis

Kód: 081661
Výrobce: Lavio
Dostupnost: skladem - na prodejně
Vaše cena 128,00  
Ceníková cena 128,00 Kč  
Při odběru 6 ks a více 117,76 Kč  
Při odběru 30 ks a více 111,36 Kč  
+ -

Produkt je dostupný i v těchto baleních

4 kg724,00 Kč 
8 kg1 370,00 Kč 
15 kg2 494,00 Kč 
volně125,00 Kč 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Víceúčelové vysokotlaké komplexní lithné plastické mazivo s prodlouženou životností. Vzhledem ke své konzistenci NLGI-1 je určeno především pro centrální mazací systémy, dále pro ložiskové aplikace v mobilní technice a v průmyslu, zvláště pro mazání vysoce zatěžovaných ložisek. Je určeno pro široké spektrum centrálních mazacích systémů, mazání valivých i kluzných ložisek pracujících v teplotách od –35 °C do +140 °C, pomaluběžné převodovky středně zatížené, klouby a různá kluzná vedení Moderní kompozice zušlechťujících přísad zajišťuje oproti běžným lithným mazivům vyšší bod skápnutí, lepší teplotní vlastnosti a lepší vlastnosti proti vymývání vodou. Zabezpečuje nízké tření a dobrou ochranu proti korozi. Bod skápnutí minimálně +192 °C.

NLGI-1; DIN 51 502 : KP1N-30; DIN 6743–9 : L-X-CDHB-1

SK: Viacúčelové vysokotlakové komplexné lítiové plastické mazivo s predĺženou životnosťou. Vzhľadom k svojej konzistencii je NLGI-1 určené predovšetkým pre centrálne mazacie systémy, ďalej pre ložiskové aplikácie v mobilnej technike a v priemysle, najmä na mazanie vysoko zaťažovaných ložísk. Je určené pre široké spektrum centrálnych mazacích systémov, mazanie valivých i klzných ložísk pracujúcich v teplotách od –35 °C do +140 °C, pomalobežné prevodovky stredne zaťažené, kĺby a rôzne klzné vedenia. Moderná kompozícia zušľachťujúcich prísad zaisťuje oproti bežným lítiovým mazivám vyšší bod skvapnutia, lepšie teplotné vlastnosti a lepšie vlastnosti proti vymývaniu vodou. Zabezpečuje nízke trenie a dobrú ochranu proti korózii. Bod skvapnutia minimálne +192 °C.

PL: Wielofunkcyjny wysokoprężny kompleksowy plastyczny smar glinowy o wydłużonej żywotności. Z powodu jego stężenia NLGI-1 przeznaczony jest przede wszystkim dla centralnych układów smarowania, dalej do zastosowania w łożyskach techniki ruchomej oraz w przemyśle, szczególnie do smarowania mocno obciążanych łożysk. Przeznaczony dla szerokiej gamy centralnych układów smarowania, smarowania łożysk tocznych i ślizgowych pracujących przy temperaturze od –35 °C do +140 °C, wolnobieżnych skrzyni przekładniowych o obciążeniu średnim, przegubów i różnego rodzaju przewodów ślizgowych. Nowoczesna kompozycja dodatków uszlachetniających w odróżnieniu od zwykłych smarów glinowych zapewnia większy punkt kroplenia, lepsze cechy termiczne oraz lepsze właściwości przeciwko wypłukiwaniu wodą. Zapewnia małe tarcie i dobrą ochronę przeciw korozji. Punkt kroplenia min. +192 °C.

EN: Multipurpose high-pressure complex lithium grease with extended service life. Due to its consistency NLGI-1 is intended primarily for central lubrication systems, for bearing applications in mobile technology and in the industry, particularly for highly loaded bearings. It is intended for a wide range of central lubrication systems, lubrication of rolling and plain bearings operating in temperatures from –35 °C to 140 °C, low speed medium load gearboxes, joints, various slide guides. Modern composition of the improving additives ensures over conventional lithium greases higher pour point, improved thermal properties and better properties against water washout. It ensures low friction and good corrosion protection. Minimum pour point + 192 °C.