Lavio KONKOR OIL sprej
400 ml

Lavio KONKOR OIL sprej

konzervační, čistící a mazací olej

» detailní popis

Kód: 120703
Výrobce: Lavio
Dostupnost: skladem - na prodejně
Vaše cena 89,00  
Ceníková cena 89,00 Kč  
Při odběru 12 ks a více 81,88 Kč  
Při odběru 36 ks a více 77,43 Kč  
+ -

Produkt je dostupný i v těchto baleních

7x400ml, 6 + 1 za korunu535,00 Kč 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Alternativní produkty

Lavio KONKOR OIL
5 litrů

Lavio KONKOR OIL

konzervační antikorozní olej proti vzdušné korozi

604,00 Kč
Koupit 

- rychle vzlíná a zastavuje korozi

- dokonale rozpouští spaliny

- konzervuje proti atmosférické korozi

CZ: Konzervační a mazací olej pro všestranné použití v automobilovém a strojním průmyslu, dílně, zahradě, domácnosti. Je určený pro ochranu výrobku z želených i neželezných kovů proti atmosférické korozi. Používá se ke konzervaci a mazání zbraní, přístrojů, jemných mechanismů, kontaktů, součástí strojů. Svou kompatibilitou s palivy a velice tenkým konzervačním filmem je určen také pro konzervaci motorů a vstřikovacích čerpadel. Vytváří homogenní tenký olejový konzervační film, který není třeba ve většině případů při dalším použití komponentů odstraňovat. Dokonale rozpouští spaliny a proto je ideální k čištění nebo konzervaci zbraní. Velmi rychle vzlíná a prostupuje i do mikroskopických pórů kde okamžitě působí a zastavuje již probíhající korozi. Uvolňuje zrezivělé a zapečené spoje. Neobsahuje silikon a po odkonzervování nezanechává na povrchu ocelových a litinových součástí žádný povlak bránící následným povrchovým úpravám. Předpokládaná ochrana proti atmosférické korozi běžných ocelových dílů je závislá na způsobu balení, skladování a klimatických podmínkách. Nedoporučuje se používat ke konzervaci alkalicky černěných povrchů. Neobsahuje silikon a je snadno odstranitelný.

POUŽITÍ: Sprej před použitím důkladně protřepejte, naneste v tenké vrstvě a nechte působit. Poté mechanicky stírejte uvolněné nečistoty. V případě potřeby postup čištění opakujte. Pro konečnou konzervaci nastříkejte na vyčištěný povrch a již nestírejte.

SK: Konzervačný a mazací olej na všestranné použitie v automobilovom a strojárskom priemysle, dielni, záhrade, domácnosti. Je určený na ochranu výrobkov zo železných a neželezných kovov proti atmosférickej korózii. Používa sa na konzerváciu a mazanie zbraní, nástrojov, jemných mechanizmov, kontaktov, strojových súčiastok. Vďaka svojej kompatibilite s palivami a veľmi tenkému konzervačnému filmu sa používa aj na konzerváciu motorov a vstrekovacích čerpadiel. Vytvára homogénny tenký olejový konzervačný film, ktorý vo väčšine prípadov nie je potrebné pri opätovnom použití súčiastok odstraňovať. Dokonale rozpúšťa spaliny, a preto je ideálny na čistenie alebo konzerváciu zbraní. Nastupuje veľmi rýchlo a preniká aj do mikroskopických pórov, kde pôsobí okamžite a zastavuje už prebiehajúcu koróziu. Uvoľňuje zhrdzavené a utesnené spoje. Neobsahuje silikón a po dekontaminácii nezanecháva na povrchu oceľových a liatinových dielov povlak, ktorý by bránil následnej povrchovej úprave. Predpokladaná ochrana proti atmosférickej korózii bežných oceľových dielov závisí od balenia, skladovania a klimatických podmienok. Neodporúča sa na ochranu alkalicky sčernetých povrchov. Neobsahuje silikón a ľahko sa odstraňuje.

POUŽITIE: Pred použitím sprej dôkladne pretrepte, naneste v tenkej vrstve a nechajte pôsobiť. Potom mechanicky zotrite uvoľnené nečistoty. V prípade potreby proces čistenia zopakujte. Na konečnú konzerváciu nastriekajte na vyčistený povrch a neutierajte.

PL: Olej konserwująco-smarujący do wszechstronnego zastosowania w przemyśle samochodowym i mechanicznym, warsztacie, ogrodzie, gospodarstwie domowym. Przeznaczony jest do ochrony wyrobów z metali żelaznych i nieżelaznych przed korozją atmosferyczną. Stosowany jest do konserwacji i smarowania broni, instrumentów, mechanizmów precyzyjnych, styków, części maszyn. Ze względu na kompatybilność z paliwami i bardzo cienką warstwę konserwującą stosowany jest również do konserwacji silników i pomp wtryskowych. Tworzy jednorodną cienką olejową warstwę konserwującą, która w większości przypadków nie wymaga usuwania przy ponownym użyciu elementów. Doskonale rozpuszcza gazy spalinowe i dlatego jest idealny do czyszczenia lub konserwacji broni. Bardzo szybko startuje i wnika nawet w mikroskopijne pory, gdzie działa natychmiast i zatrzymuje już trwającą korozję. Rozluźnia zardzewiałe i zapieczone połączenia. Nie zawiera silikonu i po odkażeniu nie pozostawia na powierzchni części stalowych i żeliwnych żadnej powłoki uniemożliwiającej późniejszą obróbkę powierzchniową. Przewidywana ochrona przed korozją atmosferyczną zwykłych części stalowych zależy od opakowania, sposobu przechowywania i warunków klimatycznych. Nie jest zalecany do konserwacji alkalicznie poczerniałych powierzchni. Nie zawiera silikonu i jest łatwy do usunięcia.

UŻYCIE: Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć sprayem, nałożyć cienką warstwą i pozostawić. Następnie mechanicznie zetrzeć luźne zabrudzenia. W razie potrzeby powtórzyć proces czyszczenia. W celu ostatecznej konserwacji rozpylić na czyszczoną powierzchnię i nie wycierać.

EN: Preservative and lubricating oil for versatile use in automotive and mechanical industry, workshop, garden, household. It is designed to protect products made of ferrous and non-ferrous metals against atmospheric corrosion. It is used for preservation and lubrication of weapons, instruments, fine mechanisms, contacts, machine parts. Due to its compatibility with fuels and its very thin preservative film, it is also used for the preservation of engines and injection pumps. It forms a homogeneous thin oil preservative film which in most cases does not need to be removed when components are used again. It perfectly dissolves combustion gases and is therefore ideal for cleaning or preserving weapons. It takes off very quickly and penetrates even into microscopic pores where it acts immediately and stops corrosion already in progress. It loosens rusted and sealed joints. It does not contain silicone and, after decontamination, does not leave any coating on the surface of steel and cast iron parts preventing subsequent surface treatments. Anticipated protection against atmospheric corrosion of common steel parts depends on packaging, storage and climatic conditions. It is not recommended for the preservation of alkaline blackened surfaces. It is silicone-free and easy to remove.

USE: Shake the spray thoroughly before use, apply in a thin layer and leave on. Then mechanically wipe off loose dirt. Repeat the cleaning process if necessary. For final preservation, spray onto the cleaned surface and do not wipe off.