Lavio LM Li 2-140 EP, ložiskové mazivo
8 kg

Lavio LM Li 2-140 EP, ložiskové mazivo

vysokotlaké komplexní ložiskové plastické mazivo s EP přísadami, NLGI-2

» detailní popis

Kód: 081670
Výrobce: Lavio
Dostupnost: skladem - na prodejně
Vaše cena 1 196,00  
Ceníková cena 1 196,00 Kč  
Při odběru 2 ks a více 1 100,32 Kč  
Při odběru 5 ks a více 1 040,52 Kč  
+ -

Produkt je dostupný i v těchto baleních

350 g105,00 Kč 
850 g193,00 Kč 
4 kg638,00 Kč 
15 kg2 169,00 Kč 
400 g118,00 Kč 
50 g66,00 Kč 
110 g93,00 Kč 
volně111,00 Kč 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Alternativní produkty

Lavio LM Ben 2-200 EP, ložiskové bentonitové mazivo
8 kg

Lavio LM Ben 2-200 EP, ložiskové bentonitové mazivo

vysokotlaké bentonitové ložiskové plastické mazivo s EP přísadami, NLGI-2

1 385,00 Kč
Koupit 

Víceúčelové vysokotlaké komplexní lithné plastické mazivo s prodlouženou životností, střední konzistence. Vynikající pro ložiskové aplikace v mobilní technice a v průmyslu, zvláště pro mazání vysoce zatěžovaných ložisek. Je určeno pro mazání valivých i kluzných ložisek pracujících v teplotách od –35 °C do +140 °C, pro centrální mazací systémy, pomaluběžné převodovky středně zatížené, klouby a různá kluzná vedení. Používá se v automobilové technice jako víceúčelové mazivo. Moderní kompozice zušlechťujících přísad zajišťuje oproti běžným lithným mazivům vyšší bod skápnutí, lepší teplotní vlastnosti a lepší vlastnosti proti vymývání vodou. Zabezpečuje nízké tření a dobrou ochranu proti korozi. Bod skápnutí minimálně +192 °C.

NLGI-2; DIN 51 502 : KP2N-30; DIN 6743–9 : L-X-CDHB-2

SK: Viacúčelové vysokotlakové komplexné lítiové plastické mazivo s predĺženou životnosťou, strednej konzistencie. Vynikajúce pre ložiskové aplikácie v mobilnej technike a v priemysle, najmä na mazanie vysoko zaťažovaných ložísk. Je určené na mazanie valivých aj klzných ložísk pracujúcich v teplotách od –35 °C do +140 °C, pre centrálne mazacie systémy, pomalobežné prevodovky stredne zaťažené, kĺby a rôzne klzné vedenia. Používa sa v automobilovej technike ako viacúčelové mazivo. Moderná kompozícia zušľachťujúcich prísad zaisťuje oproti bežným lítiovým mazivám vyšší bod skvapnutia, lepšie teplotné vlastnosti a lepšie vlastnosti proti vymývaniu vodou. Zabezpečuje nízke trenie a dobrú ochranu proti korózii. Bod skvapnutia minimálne +192 °C.

PL: Wielofunkcyjny wysokoprężny kompleksowy plastyczny smar glinowy o wydłużonej żywotności, ścisłym stężeniu. Doskonały do zastosowania w łożyskach techniki ruchomej i w przemyśle, szczególnie do smarowania mocno obciążanych łożysk. Przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych pracujących przy temperaturze od –35 °C do +140 °C, dla centralnych układów smarowania, wolnobieżnych skrzyni biegów o obciążeniu średnim, przegubów i różnego rodzaju przewodów ślizgowych. Stosowany w samochodach jako smar wielofunkcyjny. Nowoczesna kompozycja dodatków uszlachetniających w odróżnieniu od zwykłych smarów glinowych zapewnia większy punkt kroplenia, lepsze cechy termiczne oraz lepsze właściwości przeciwko wypłukiwaniu wodą. Zapewnia małe tarcie i dobrą ochronę przeciw korozji. Punkt kroplenia min. +192 °C.

EN: Multipurpose high-pressure complex lithium grease with extended service life and medium consistency. Excellent for bearing applications in mobile technology and industry, particularly for highly loaded bearings. It is designed for lubrication of rolling and plain bearings operating in temperatures from –35 °C to +140 °C, for central lubrication systems, low speed medium-loaded gearboxes, joints and various slide rails. It is used in automotive applications as a multipurpose lubricant. Modern composition of the improving additives ensures over conventional lithium greases higher pour point, improved thermal properties and better properties against water washout. It ensures low friction and good corrosion protection. Minimum pour point + 192 °C.