Lavio LM Li 3-140 EP, ložiskové mazivo
350 g

Lavio LM Li 3-140 EP, ložiskové mazivo

vysokotlaké komplexní ložiskové plastické mazivo s EP přísadami, NLGI-3

» detailní popis

Kód: 081672
Výrobce: Lavio
Dostupnost: skladem - na prodejně
Vaše cena 115,00  
Ceníková cena 115,00 Kč  
Při odběru 6 ks a více 105,80 Kč  
Při odběru 30 ks a více 100,05 Kč  
+ -

Produkt je dostupný i v těchto baleních

850 g216,00 Kč 
4 kg776,00 Kč 
8 kg1 474,00 Kč 
15 kg2 689,00 Kč 
400 g133,00 Kč 
volně135,00 Kč 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Víceúčelové vysokotlaké komplexní lithné plastické mazivo s prodlouženou životností, tužší střední konzistence. Vynikající pro ložiskové aplikace v mobilní technice a v průmyslu, zvláště pro mazání vysoce zatěžovaných ložisek. Je určeno pro mazání valivých i kluzných ložisek pracujících v teplotách od –35 °C do +140 °C, pomaluběžné převodovky středně zatížené, klouby a různá kluzná vedení. Používá se v automobilové technice jako víceúčelové mazivo. Moderní kompozice zušlechťujících přísad zajišťuje oproti běžným lithným mazivům vyšší bod skápnutí, lepší teplotní vlastnosti a lepší vlastnosti proti vymývání vodou. Zabezpečuje nízké tření a dobrou ochranu proti korozi. Bod skápnutí minimálně +192 °C.

NLGI-3; DIN 51 502 : KP3N-30; DIN 6743–9 : L-X-CDHB-3

SK: Viacúčelové vysokotlakové komplexné lítiové plastické mazivo s predĺženou životnosťou, tuhšej strednej konzistencie. Vynikajúce pre ložiskové aplikácie v mobilnej technike a v priemysle, najmä na mazanie vysoko zaťažovaných ložísk. Je určené na mazanie valivých aj klzných ložísk pracujúcich v teplotách od –35 °C do +140 °C, pomalobežné prevodovky stredne zaťažené, kĺby a rôzne klzné vedenia. Používa sa v automobilovej technike ako viacúčelové mazivo. Moderná kompozícia zušľachťujúcich prísad zaisťuje oproti bežným lítiovým mazivám vyšší bod skvapnutia, lepšie teplotné vlastnosti a lepšie vlastnosti proti vymývaniu vodou. Zabezpečuje nízke trenie a dobrú ochranu proti korózii. Bod skvapnutia minimálne +192 °C.

PL: Wielofunkcyjny wysokoprężny kompleksowy plastyczny smar glinowy o wydłużonej żywotności, bardziej ścisłym stężeniu. Doskonały do zastosowania w łożyskach techniki ruchomej i w przemyśle, szczególnie do smarowania mocno obciążanych łożysk. Przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych pracujących przy temperaturze od –35 °C do +140 °C, wolnobieżnych skrzyni biegów o obciążeniu średnim, przegubów i różnego rodzaju przewodów ślizgowych. Stosowany w samochodach jako smar wielofunkcyjny. Nowoczesna kompozycja dodatków uszlachetniających w odróżnieniu od zwykłych smarów glinowych zapewnia większy punkt kroplenia, lepsze cechy termiczne oraz lepsze właściwości przeciwko wypłukiwaniu wodą. Zapewnia małe tarcie i dobrą ochronę przeciw korozji. Punkt kroplenia min. +192 °C.

EN: Multipurpose high-pressure complex lithium grease with extended service life and more solid medium consistency. Excellent for bearing applications in mobile technology and industry, particularly for highly loaded bearings. It is designed for lubrication of rolling and plain bearings operating in temperatures from –35 °C to +140 °C, low speed medium-loaded gearboxes, joints and various slide rails. It is used in automotive applications as a multipurpose lubricant. Modern composition of the improving additives ensures over conventional lithium greases higher pour point, improved thermal properties and better properties against water washout. It ensures low friction and good corrosion protection. Minimum pour point + 192 °C.