Lavio KM Cer 1/2-1400, keramické mazivo
850 g

Lavio KM Cer 1/2-1400, keramické mazivo

keramické mazivo s vysokoteplotním použitím

» detailní popis

Kód: 120456
Výrobce: Lavio
Dostupnost: skladem - na prodejně
Vaše cena 262,00  
Ceníková cena 262,00 Kč  
Při odběru 6 ks a více 241,04 Kč  
Při odběru 18 ks a více 227,94 Kč  
+ -

Produkt je dostupný i v těchto baleních

50 g71,00 Kč 
110 g104,00 Kč 
350 g133,00 Kč 
400 g154,00 Kč 
4 kg988,00 Kč 
8 kg1 897,00 Kč 
volně178,00 Kč 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Keramické mazivo s vynikajícími mazacími vlastnostmi a vysokoteplotním použitím. Je vyrobeno z vysokého obsahu keramického plniva, nejkvalitnějších netavitelných anorganických plnidel a vysoce rafinovaného minerálního oleje. Poskytuje trvalou separační vrstvu odolnou extrémním teplotám. Chrání proti korozi, je odolné vůči vymývání vodou a agresivním látkám. Odolnost extrémním teplotám od –30°C do +1400°C zabraňuje zapékání spojů z nerezové oceli, slitin mědi a hliníku, drahých kovů a dalších materiálů. V průmyslu zajišťuje mazání ozubených kol, kluzných drah, vodících lišt, řetězů, kloubů apod. Ideální pro montáž brzdových segmentů s ABS e ESP. Odstraňuje vrzání, skřípání a zjednodušuje pozdější demontáž spojovacích prvků.

NLGI-1,5; DIN 51 502 : KPF1,5U-30 ; DIN 6743–9 : L-X-CGHB-1,5

SK: Keramické mazivo s vynikajúcimi mazacími vlastnosťami a vysokoteplotným použitím. Je vyrobené z vysokého obsahu keramického plniva, najkvalitnejších netaviteľných anorganických plnidiel a vysoko rafinovaného minerálneho oleja. Poskytuje trvalú separačnú vrstvu odolnú extrémnym teplotám. Chráni proti korózii, je odolné voči vymývaniu vodou a agresívnym látkam. Odolnosť extrémnym teplotám od –30°C do +1400°C zabraňuje zapekanie spojov z nerezovej ocele, zliatin medi a hliníka, drahých kovov a ďalších materiálov. V priemysle zaisťuje mazanie ozubených kolies, klzných dráh, vodiacich líšt, reťazí, kĺbov a pod. Ideálny pre montáž brzdových segmentov s ABS a ESP. Odstraňuje vŕzganie, škrípanie a zjednodušuje neskoršiu demontáž spojovacích prvkov.

PL: Smar ceramiczny o znakomitych własnościach smarowych oraz zastosowaniu wysokotempera­turowym. Wytworzony jest on z wysokiej zawartości wypełniacza ceramicznego, najbardziej jakościowych, nietopliwych wypełniaczy anorganicznych oraz wysoko rafinowanego oleju mineralnego. Dostarcza trwałą warstwę separacyjną odporną na ekstremalne temperatury. Chroni przed korozją, jest odporny na wymywanie wodą i substancje agresywne. Odporność na ekstremalne temperatury od –30 °C do +1400 °C zapobiega spiekaniu złączy ze stali nierdzewnej, stopów miedzi i aluminium, metali szlachetnych i innych materiałów. W przemyśle zapewnia smarowanie kół zębatych, torów ślizgowych, listew prowadzących, łańcuchów, przegubów itp. Idealny jest do montażu segmentów hamulcowych z ABS i ESP. Usuwa zgrzytanie, skrzypienie i ułatwia późniejszy demontaż elementów łączących.

EN: Ceramic grease with excellent lubrication properties allowing for high temperature use. It is made from a high content of ceramic filler, the best quality non-toxic inorganic fillers and highly refined mineral oil. Provides a durable separation layer resistant to extreme temperatures. It protects against corrosion and is resistant to water and corrosive substances. Resistance to extreme temperature from –30 °C to + 1400 °C prevents caking of stainless steel joints, copper and aluminum alloys, precious metals and other materials. In the industrial environments it provides lubrication of gears, sliding tracks, guide rails, chains, joints etc. Ideal for mounting ABS and ESP brake segments. Removes squeaking, scraping and simplifies later disassembly of connection components.