Lavio MM Li 2-140 MoS2, molybdenové mazivo
350 g

Lavio MM Li 2-140 MoS2, molybdenové mazivo

plastické mazivo s přísadou MoS2 (sirník molybdeničitý)

» detailní popis

Kód: 081684
Výrobce: Lavio
Dostupnost: skladem - na prodejně
Vaše cena 128,00  
Ceníková cena 128,00 Kč  
Při odběru 6 ks a více 117,76 Kč  
Při odběru 30 ks a více 111,36 Kč  
+ -

Produkt je dostupný i v těchto baleních

50 g70,00 Kč 
110 g102,00 Kč 
850 g250,00 Kč 
4 kg932,00 Kč 
8 kg1 785,00 Kč 
15 kg3 272,00 Kč 
400 g149,00 Kč 
volně166,00 Kč 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Alternativní produkty

Lavio MM Ben 2-220 EP MoS2, molybdenové bentonitové mazivo
Tip
350 g

Lavio MM Ben 2-220 EP MoS2, molybdenové bentonitové mazivo

bentonitové vysokoteplotní ložiskové mazivo s přísadou MoS2

130,00 Kč
Koupit 

Komplexní lithné plastické mazivo s přísadou MoS2 (sirník molybdeničitý). Je určeno pro homokinetické klouby, které jsou vystaveny meznímu tření a nárazům ze střídavého zatížení. Je určeno k mazání všude tam, kde dochází k časté změně směru pohybu nebo spojení nízkých otáček či malé rychlosti a vysokého zatížení, k mazání vysoce zatížených třecích uzlů pracujících v rozmezí teplot –30 °C až +140 °C. Je odolné proti působení vody, vlhkosti, vodních par, stejně tak i proti působení slabých koncentrací kyselin a zásad. Odolává vysokým tlakům, vibracím a rázovému zatížení. Bod skápnutí minimálně +203 °C.

NLGI-2; DIN 51 502 : KF2N-30; DIN 6743–9 : L-X-CDEB-2

SK: Komplexné lítiové plastické mazivo s prísadou MoS2 (sulfid molybdeničitý). Je určené pre homokinetické kĺby, ktoré sú vystavené medznému treniu a nárazom zo striedavého zaťaženia. Je určené na mazanie všade tam, kde dochádza k častej zmene smeru pohybu alebo ku spojeniu nízkych otáčok či malej rýchlosti a vysokého zaťaženia, na mazanie vysoko zaťažených trecích uzlov pracujúcich v rozmedzí teplôt –30 °C do +140 °C. Je odolné proti pôsobeniu vody, vlhkosti, vodných pár, rovnako tak aj proti pôsobeniu slabých koncentrácií kyselín a zásad. Odoláva vysokým tlakom, vibráciám a rázovému zaťaženiu. Bod skvapnutia minimálne +203 °C.

PL: Kompleksowy plastyczny smar glinowy z dodatkiem MoS2 (siarczek molibdenu). Przeznaczony dla przegubów homokinetycznych narażanych na tarcie graniczne i uderzenia pochodzące ze zmiennego obciążenia. Przeznaczony do smarowania tam, gdzie dochodzi do częstych zmian kierunku ruchu lub połączenia obrotów niskich lub małej prędkości oraz dużego obciążenia, do smarowania mocno obciążanych węzłów ciernych pracujących przy temperaturze od –30 °C do +140 °C. Odporny na oddziaływanie wody, wilgoci, par wodnych, jak również na oddziaływanie kwasów i zasad o niskim stężeniu. Wytrzymały na duże ciśnienie, drgania i obciążenia udarowe. Punkt kroplenia min. +203 °C.

EN: Complex lithium grease with MoS2 additive (molybdenum disulphide). It is designed for constant velocity joints which are exposed to limit friction and shocks induced by variable load. It is intended for lubrication wherever there is a frequent change in movement direction or in a combination of slow rotations or low speed and high load, lubrication of highly loaded friction points operating in the temperature range from –30 °C to +140 °C. It is resistant to water, moisture, water vapour, as well as against the effect of the concentration of weak acids and bases. It withstands high pressures, vibrations and shock loads. Minimum pour point +203 °C.