Lavio KM Al 00-100 EP, komplexní mazivo
4 kg

Lavio KM Al 00-100 EP, komplexní mazivo

komplexní hlinité plastické mazivo s EP přísadami

» detailní popis

Kód: 081658
Výrobce: Lavio
Dostupnost: skladem - na prodejně
Vaše cena 635,00  
Ceníková cena 635,00 Kč  
Při odběru 4 ks a více 584,20 Kč  
Při odběru 10 ks a více 552,45 Kč  
+ -

Produkt je dostupný i v těchto baleních

350 g102,00 Kč 
850 g186,00 Kč 
8 kg1 191,00 Kč 
15 kg2 158,00 Kč 
400 g119,00 Kč 
volně106,00 Kč 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Komplexní hlinité plastické mazivo polotekuté konzistence s vynikající přilnavostí. Velmi dobře odolává vodě. Je určené pro mazání kluzných částí podvozků automobilů, pomaluběžných ozubení, k mazání převodů v uzavřených skříních, řetězů, ložisek pracujících při nízkých rychlostech a středních tlacích při teplotách –20 °C až +100 °C, kluzných ploch mobilních strojů i průmyslu. Rovněž je vhodné pro mazání svislých a kulových čepů. EP přísady zajišťují bezproblémové mazání i při větších tlacích a větším zatížení. Bod skápnutí minimálně +200 °C.

NLGI-00; DIN 51 502 : GM00G-20; DIN 6743–9 : L-X-BBHA-00

SK: Komplexné hlinité plastické mazivo polotekutej konzistencie s vynikajúcou priľnavosťou. Veľmi dobre odoláva vode. Je určené na mazanie klzných častí podvozkov automobilov, pomalobežných ozubení, na mazanie prevodov v uzavretých skriniach, reťazí, ložísk pracujúcich pri nízkych rýchlostiach a stredných tlakoch pri teplotách –20 °C až +100 °C, klzných plôch mobilných strojov aj v priemysle. Takisto je vhodné na mazanie zvislých a guľových čapov. EP prísady zaisťujú bezproblémové mazanie aj pri väčších tlakoch a väčšom zaťažení. Bod skvapnutia minimálne +200°C.

PL: Kompleksowy plastyczny smar glinowy o stężeniu półciekłym z doskonałą przyczepnością. Bardzo odporny na wodę. Przeznaczony do smarowania części ślizgowych podwozi samochodów, uzębień wolnobieżnych, do smarowania przekładni w skrzyniach zamkniętych, łańcuchów, łożysk pracujących przy małych prędkościach i średnim ciśnieniu, w temperaturze –20 °C do +100 °C, powierzchni ślizgowych maszyn ruchomych i w przemyśle. Dogodny również do smarowania czopów pionowych i kulowych. Dodatki EP zapewniają niezawodne smarowanie nawet przy większym ciśnieniu i obciążeniu. Punkt kroplenia min. +200 °C.

EN: Complex aluminum grease of semisolid consistency with excellent adhesion. Excellent resistance to water. It is designed for lubrication of the chassis components of cars, low-speed gearing, gears in sealed enclosures, chains, bearings operating at low speeds, medium pressures at temperatures of –20 °C to 100 °C, sliding surfaces of mobile machines and industry. It is also suitable for the lubrication of vertical and ball studs. EP additives ensure smooth lubrication even at high pressures and under heavier loads. Minimum pour point + 200 °C.