Lavio PM SyAl 2-160, potravinářské mazivo
350 g

Lavio PM SyAl 2-160, potravinářské mazivo

multifunkční potravinářské mazivo

» detailní popis

Kód: 081690
Výrobce: Lavio
Dostupnost: skladem - na prodejně
Vaše cena 133,00  
Ceníková cena 133,00 Kč  
Při odběru 6 ks a více 122,36 Kč  
Při odběru 30 ks a více 115,71 Kč  
+ -

Produkt je dostupný i v těchto baleních

850 g262,00 Kč 
4 kg989,00 Kč 
8 kg1 899,00 Kč 
15 kg3 487,00 Kč 
400 g155,00 Kč 
50 g71,00 Kč 
110 g104,00 Kč 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Speciální potravinářské plastické mazivo na bázi komplexního hlinitého mýdla a syntetického základního oleje. Je určeno pro použití v potravinářském, farmaceutickém, kosmetickém průmyslu, všude tam, kde se vyžaduje použití maziv přípustných pro náhodný kontakt s potravinami. Je určeno pro mazání ložisek, třecích uzlů, kloubů, řetězů a jiných mechanismů v potravinářských strojích, balících soustavách a přepravních jednotkách. Je vhodné pro stroje pracující v páře nebo ve vlhkém prostředí. Velmi dobře odolává vodě i v alkalickém nebo mírně kyselém prostředí. Teplotní rozsah použití –30 °C až +160 °C. Zajišťuje dobrou přilnavost k mazaným povrchům a ochranu železných i barevných kovů proti korozi. Bod skápnutí minimálně +250 °C.

NLGI-2; DIN 51 502 : KP2O-20; DIN 6743–9 : L-X-BEEA-2

SK: Špeciálne potravinárske plastické mazivo na báze komplexného hlinitého mydla a syntetického základného oleja. Je určené na použitie v potravinárskom, farmaceutickom, kozmetickom priemysle, všade tam, kde sa vyžaduje použitie mazív prípustných pre náhodný kontakt s potravinami. Je určené na mazanie ložísk, trecích uzlov, kĺbov, reťazí a iných mechanizmov v potravinárskych strojoch, baliacich sústavách a prepravných jednotkách. Je vhodné pre stroje pracujúce v pare alebo vo vlhkom prostredí. Veľmi dobre odoláva vode aj v alkalickom alebo mierne kyslom prostredí. Teplotný rozsah použitia –30 °C do +160 °C. Zaisťuje dobrú priľnavosť k mazaným povrchom a ochranu železných aj farebných kovov proti korózii. Bod skvapnutia minimálne +250 °C.

PL: Specjalny spożywczy smar plastyczny na bazie kompleksowego mydła glinowego i syntetycznego oleju bazowego. Przeznaczony do zastosowania w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, wszędzie tam, gdzie wymagane jest użycie smarów dostępnych do przypadkowego zestyku z żywnością. Przeznaczony do smarowania łożysk, węzłów ciernych, przegubów, łańcuchów i innych mechanizmów z maszynach spożywczych, zestawach pakujących i jednostkach transportowych. Dogodny dla maszyn pracujących w parze lub środowisku wilgotnym. Bardzo odporny na oddziaływanie wody ora środowisko lekko kwaśne lub alkaliczne. Zakres temperatury pracy od –30 °C do +160 °C. Zapewnia dobrą przyczepność do smarowanych powierzchni i ochronę metali żelaznych i szlachetnych przeciw korozji. Punkt kroplenia min. +250 °C.

EN: Special food industry plastic grease based on complex aluminum soap and synthetic base oil. It is intended for use in food, pharmaceutical andcosmetic industry, wherever the standards require the use of lubricants permitted for incidental contact with food. It is designed for lubrication of bearings, friction points, joints, chains and other mechanisms in food processing machinery, packaging systems and transport units. It is suitable for machines working in steam or moisture. Excellent resistance to water also in alkaline or slightly acidic environment. Temperature range from –30 °C to +160 ° C. It provides good adhesion to the lubricated surfaces and protection of ferrous and non-ferrous metals against corrosion. Minimum pour point +250 °C.