Lavio SM Ca 3-60 , strojní mazivo
8 kg

Lavio SM Ca 3-60 , strojní mazivo

strojní plastické mazivo

» detailní popis

Kód: 081697
Výrobce: Lavio
Dostupnost: skladem - na prodejně
Vaše cena 718,00  
Ceníková cena 718,00 Kč  
Při odběru 2 ks a více 660,56 Kč  
Při odběru 5 ks a více 624,66 Kč  
+ -

Produkt je dostupný i v těchto baleních

4 kg398,00 Kč 
15 kg1 272,00 Kč 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Vápenaté plastické mazivo pro méně náročné aplikace vyžadující odolnost proti vodě. Je určené na mazání kloubů, čepů apod. v mobilní technice. Může se použít do nenáročných kluzných ložisek a jiných třecích ploch pracujících za normálních tlaků a teplot od –10 °C do +60 °C. Není vhodné pro mazání valivých ložisek. Strojní mazivo se používá tam, kde je požadována vyšší schopnost utěsnění ložisek nebo v případě dopravy maziva na kratší vzdálenost s větším průměrem potrubí. Bod skápnutí minimálně +95 °C.

NLGI-3; DIN 51 502 : K3C-10; DIN 6743–9 : L-X-AAHA-3

SK: Vápenaté plastické mazivo pre menej náročné aplikácie vyžadujúce odolnosť proti vode. Je určené na mazanie kĺbov, čapov apod. v mobilnej technike. Môže sa použiť do nenáročných klzných ložísk a iných trecích plôch pracujúcich za normálnych tlakov a teplôt od –10 °C do +60 °C. Nie je vhodné na mazanie valivých ložísk. Strojové mazivo sa používa tam, kde je požadovaná vyššia schopnosť utesnenia ložísk alebo v prípade dopravy mazivá na kratšiu vzdialenosť s väčším priemerom potrubia. Bod skvapnutia minimálne +95 °C.

PL: Wapienny smar plastyczny dla mniej wymagających zastosowań, gdy konieczna jest odporność na oddziaływanie wody. Przeznaczony do smarowania przegubów, czopów itp. w technice ruchomej. Można go zastosować w niewymagających łożyskach ślizgowych oraz na innych powierzchniach ciernych pracujących przy normalnym ciśnieniu i temperaturze od –10 °C do +60 °C. Nie jest dogodny do smarowania łożysk tocznych. Smar maszynowy używany tam, gdzie wymagane jest lepsze uszczelnienie łożyska lub w przypadku transportu smaru na małą odległość o większym przekroju rurociągu. Punkt kroplenia min. +95 °C.

EN: Plastic calcium grease for less demanding applications that require water resistance. It is designed to lubricate joints, pins, etc. in mobile technology. It may be used in inexpensive plain bearings and other friction surfaces operating at normal pressure and temperature from –10 °C to +60 °C. Not suitable for lubrication of rolling bearings. Mechanical grease is used where a higher bearing sealing capability is required or in the case of transport of lubricant at a shorter distance with larger pipeline diameter. Minimum pour point +95 °C.