Lavio BIOHYDRA 46
volně

Lavio BIOHYDRA 46

biologicky odbouratelný hydraulický olej ISO VG 46

» detailní popis

Kód: 080671
Výrobce: Lavio
Dostupnost: skladem - na našem výrobním skladě
Vaše cena 131,89  
Ceníková cena 131,89 Kč  
Při odběru 50 l a více 127,05 Kč  

Minimální odběr je 20 l

+ -

Produkt je dostupný i v těchto baleních

10 litrů1 755,00 Kč 
20 litrů3 482,00 Kč 
50 litrů8 007,00 Kč 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Biologicky odbouratelný hydraulický olej na bázi rostlinného oleje a aditiv zahrnujících antioxidanty, protioděrové a protikorozivní přísady. Je určen pro mobilní hydraulické systémy lesních a zemědělských strojů, stavební a jiné techniky pracující v nechráněném prostředí, kde v případě poruchy hrozí nebezpečí úniku hydraulického oleje a kontaminace půdy, vodních toků, podzemních nebo odpadových vod. ISO VG 46 zaručuje bezproblémový chod strojů při obvyklých teplotách v celoročním provozu. Jeho použití při venkovních klimatických teplotách od –20°C do +45°C zaručuje bezproblémový chod techniky, dobré mazací vlastnosti a velmi dobrou ochranu proti korozi a opotřebení. Bod tuhnutí oleje –27°C.

ISO VG 46; ISO-L-HETG; ISO 15380 HETG; VDMA 24568 HETG

SK: Biologicky odbúrateľný hydraulický olej na báze rastlinného oleja a aditív zahŕňajúcich antioxidanty, protioderové a antikorózne prísady. Je určený pre mobilné hydraulické systémy lesných a poľnohospodárskych strojov, stavebnej a inej techniky pracujúcej v nechránenom prostredí, kde v prípade poruchy hrozí nebezpečenstvo úniku hydraulického oleja a kontaminácie pôdy, vodných tokov, podzemných alebo odpadových vôd. ISO VG 46 zaručuje bezproblémový chod strojov pri obvyklých teplotách v celoročnej prevádzke. Jeho použitie pri vonkajších klimatických teplotách od –20°C do +45°C zaručuje bezproblémový chod techniky, dobré mazacie vlastnosti a veľmi dobrú ochranu proti korózii a opotrebovaniu. Bod tuhnutia oleja –27°C.

PL: Rozkładany biologicznie olej hydrauliczny na bazie oleju roślinnego i dodatków uszlachetniających obejmujących antyutleniacze, dodatki przeciw otarciu i korozji. Przeznaczony do mobilnych układów hydraulicznych, maszynach rolniczych i leśnych, budowlanych czy też innych urządzeniach eksploatowanych w środowisku niezabezpieczonym, gdzie w przypadku awarii istnieje ryzyko wycieku oleju hydraulicznego i skażenia gleby, wód powierzchniowych, gruntowych lub ścieków. ISO VG 46 gwarantuje pracę bezzakłóceniową maszyn przy zwykłych temperaturach przez cały rok. Jego zastosowanie przy zewnętrznych warunkach klimatycznych w zakresie od –20°C do +45°C gwarantuje bezproblemowe funkcjonowanie techniki, dobre właściwości smarownicze oraz bardzo dobrą ochronę przeciw korozji i ocieraniu. Punkt krzepnięcia oleju –27°C.

EN: Biodegradable hydraulic oil based on vegetable oil and additives including antioxidants, anti-wear and anti-corrosion additives. It is designed for mobile hydraulic systems of forest and agricultural machinery, construction and other machinery working in an unprotected environment, where a failure can result in danger of hydraulic fluid leaks and contamination of soil, watercourses, groundwater and waste water. ISO VG 46 ensures smooth running of machinery at ordinary temperatures in year round operation. Its use at outdoor climatic temperatures from –20 °C to +45 °C guarantees a smooth operation of machinery, good lubricating properties and very good protection against corrosion and wear. Pour point at –27 °C.