Lavio HYDRAULIC HM46
10 litrů

Lavio HYDRAULIC HM46

hydraulický olej pro hydrostatické mechanismy ISO VG 46

» detailní popis

Kód: 120249
Výrobce: Lavio
Dostupnost: skladem - na prodejně
Vaše cena 668,00  
Ceníková cena 668,00 Kč  
Při odběru 3 ks a více 614,56 Kč  
Při odběru 10 ks a více 581,16 Kč  
+ -

Produkt je dostupný i v těchto baleních

5 litrů362,00 Kč 
20 litrů1 298,00 Kč 
50 litrů3 182,00 Kč 
volně48,89 Kč 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Hydraulický olej pro hydrostatické mechanismy pracující za normálního tepelného a mechanického zatížení. ISO VG 46 zaručuje bezproblémový chod strojů při obvyklých teplotách v celoročním provozu. Používá se pro hydraulické systémy průmyslových zařízení, obráběcích strojů, mobilní zemědělské a stavební techniky, i k mazání pohyblivých dílů pomocí tzv. olejové mlhy. Vysoce rafinovaný minerální základový olej, vybraná aditiva a modifikátory viskozity a tření zaručují vynikající protikorozní vlastnosti, ochranu proti opotřebení, odolnost proti oxidaci, velmi nízkou tendenci k tvorbě pěny, velmi dobrou filtrovatelnost a tepelnou stabilitu. Vhodný pro průmyslová zařízení, mobilní techniku, zemědělské, stavební a obráběcí stroje.

ISO VG 46; ISO-L-HM; ISO 6743/4 HM; DIN 51 524/ II-HLP; DIN 51 502 H; Bosch-Rexroth RE 90220; Cincinnati Lamb P-70 / P-69 / P68 ; AFNOR NF-E-48603 (HM)

SK: Hydraulický olej pre hydrostatické mechanizmy pracujúce za normálneho tepelného a mechanického zaťaženia. ISO VG 46 zaručuje bezproblémový chod strojov pri obvyklých teplotách v celoročnej prevádzke. Používa sa pre hydraulické systémy priemyselných zariadení, obrábacích strojov, mobilnej poľnohospodárskej a stavebnej techniky, ako aj na mazanie pohyblivých dielov pomocou tzv. olejovej hmly. Vysoko rafinovaný minerálny olej, vybrané aditíva a modifikátory viskozity a trenia zaručujú vynikajúce protikorózne vlastnosti, ochranu proti opotrebeniu, odolnosť proti oxidácii, veľmi nízku tendenciu k tvorbe peny, veľmi dobrú filtrovateľnosť a tepelnú stabilitu. Vhodný pre priemyselné zariadenia, mobilnú techniku, poľnohospodárske, stavebné a obrábacie stroje.

PL: Olej hydrauliczny dla mechanizmów hydrostatycznych pracujących w warunkach zwykłego obciążenia mechanicznego i termicznego. ISO VG 46 gwarantuje pracę bezzakłóceniową maszyn przy temperaturach zwykłych w ruchu całorocznym. Stosowany w układach hydraulicznych urządzeń przemysłowych, maszyn do obróbki, ruchomych urządzeniach rolniczych i budowlanych oraz do smarowania części ruchomych za pomocą tzw. mgły olejowej. Wysoko rafinowany mineralny olej bazowy, dobrane specjalnie dodatki uszlachetniające oraz modyfikatory lepkości i tarcia gwarantują doskonałe cechy antykorozyjne, ochronę przed zużyciem, odporność na utlenianie, bardzo niską skłonność do stwarzania piany, bardzo dobre cechy filtrowania oraz stabilność termiczną. Dogodny dla urządzeń przemysłowych, techniki ruchomej, maszyn rolniczych, budowlanych i obrabiarek.

EN: Hydraulic oil for hydrostatic mechanisms operating under normal thermal and mechanical loads. ISO VG 46 ensures smooth running of machinery at ordinary temperatures in year round operation. It is used for hydraulic systems of industrial equipment, machine tools, mobile agricultural and construction machinery, and for lubrication of the moving parts using the so-called oil mist. Highly refined mineral base oil, selected additives and viscosity and friction modifiers ensure excellent anti-corrosion properties, wear protection, oxidation resistance, very low tendency to foaming, very good filterability and thermal stability. Suitable for industrial equipment, mobile equipment, agricultural, construction machinery and machine tools.