Lavio HYDRAULIC HM68
10 litrů

Lavio HYDRAULIC HM68

hydraulický olej pro hydrostatické mechanismy ISO VG 68

» detailní popis

Kód: 120253
Výrobce: Lavio
Dostupnost: skladem - na prodejně
Vaše cena 789,00  
Ceníková cena 789,00 Kč  
Při odběru 3 ks a více 725,88 Kč  
Při odběru 10 ks a více 686,43 Kč  
+ -

Produkt je dostupný i v těchto baleních

20 litrů1 555,00 Kč 
50 litrů3 865,00 Kč 
volně58,85 Kč 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Hydraulický olej pro hydrostatické mechanismy pracující za normálního tepelného a mechanického zatížení. ISO VG 68 zaručuje bezproblémový chod strojů při vysokých teplotách v letním provozu. Používá se pro hydraulické systémy průmyslových zařízení, obráběcích strojů, mobilní zemědělské a stavební techniky, i k mazání pohyblivých dílů pomocí tzv. olejové mlhy. Vysoce rafinovaný minerální základový olej, vybraná aditiva a modifikátory viskozity a tření zaručují vynikající protikorozní vlastnosti, ochranu proti opotřebení, odolnost proti oxidaci, velmi nízkou tendenci k tvorbě pěny, velmi dobrou filtrovatelnost a tepelnou stabilitu. Vhodný pro průmyslová zařízení, mobilní techniku, zemědělské, stavební a obráběcí stroje.

ISO VG 68; ISO-L-HM; ISO 6743/4 HM; DIN 51 524/ II-HLP; DIN 51 502 H; Bosch-Rexroth RE 90220; Cincinnati Lamb P-70 / P-69 / P68 ; AFNOR NF-E-48603 (HM)

SK: Hydraulický olej pre hydrostatické mechanizmy pracujúce za normálneho tepelného a mechanického zaťaženia. ISO VG 68 zaručuje bezproblémový chod strojov pri vysokých teplotách v letnej prevádzke. Používa sa pre hydraulické systémy priemyselných zariadení, obrábacích strojov, mobilnej poľnohospodárskej a stavebnej techniky, ako aj na mazanie pohyblivých dielov pomocou tzv. olejovej hmly. Vysoko rafinovaný minerálny olej, vybrané aditíva a modifikátory viskozity a trenia zaručujú vynikajúce protikorózne vlastnosti, ochranu proti opotrebeniu, odolnosť proti oxidácii, veľmi nízku tendenciu k tvorbe peny, veľmi dobrú filtrovateľnosť a tepelnú stabilitu. Vhodný pre priemyselné zariadenia, mobilnú techniku, poľnohospodárske, stavebné a obrábacie stroje.

PL: Olej hydrauliczny dla mechanizmów hydrostatycznych pracujących w warunkach zwykłego obciążenia mechanicznego i termicznego. ISO VG 68 gwarantuje pracę bezzakłóceniową maszyn przy dużych temperaturach w okresie letnim. Stosowany w układach hydraulicznych urządzeń przemysłowych, maszyn do obróbki, ruchomych urządzeniach rolniczych i budowlanych oraz do smarowania części ruchomych za pomocą tzw. mgły olejowej. Wysoko rafinowany mineralny olej bazowy, dobrane specjalnie dodatki uszlachetniające oraz modyfikatory lepkości i tarcia gwarantują doskonałe cechy antykorozyjne, ochronę przed zużyciem, odporność na utlenianie, bardzo niską skłonność do stwarzania piany, bardzo dobre cechy filtrowania oraz stabilność termiczną. Dogodny dla urządzeń przemysłowych, techniki ruchomej, maszyn rolniczych, budowlanych i obrabiarek.

EN: Hydraulic oil for hydrostatic mechanisms operating under normal thermal and mechanical loads. ISO VG 68 ensures smooth running of machinery at high temperatures in summer operation. It is used for hydraulic systems of industrial equipment, machine tools, mobile agricultural and construction machinery, and for lubrication of the moving parts using the so-called oil mist. Highly refined mineral base oil, selected additives and viscosity and friction modifiers ensure excellent anti-corrosion properties, wear protection, oxidation resistance, very low tendency to foaming, very good filterability and thermal stability. Suitable for industrial equipment, mobile equipment, agricultural, construction machinery and machine tools.