Lavio HYDRAULIC OT-HP3
volně

Lavio HYDRAULIC OT-HP3

hydraulický olej (ATF) pro hydrodynamické mechanismy

» detailní popis

Kód: 080059
Výrobce: Lavio
Dostupnost: skladem - na našem výrobním skladě
Vaše cena 50,01  
Ceníková cena 50,01 Kč  
Při odběru 50 l a více 47,51 Kč  

Minimální odběr je 20 l

+ -

Produkt je dostupný i v těchto baleních

1 litr90,00 Kč 
5 litrů374,00 Kč 
10 litrů693,00 Kč 
20 litrů1 349,00 Kč 
50 litrů3 275,00 Kč 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

MINIMÁLNÍ ODBĚR OLEJE VOLNĚ – 20 litrů. Před nákupem se informujte na prodejně Výstavní 2372/22, nebo telefonech 596 623 311, 604 379 479 (pondělí-pátek 8.00–12.00 12.30–17.00 hodin).

Hydraulický olej pro hydrodynamické systémy (ATF) mobilních i stacionárních strojů. Používá se v hydrodynamických soustavách vysokozdvižných vozíků, stavebních strojů, v méně náročných automatických převodovkách autobusů, stavební a zemědělské techniky, které vyžadují použití oleje této specifikace. Je zárukou nízkého opotřebení a vysoké provozní spolehlivosti mechanický převodů strojů. Vysoce rafinovaný minerální základový olej, vybraná aditiva a modifikátory viskozity a tření zaručují antioxidační, protioděrové, protikorozní a protipěnivostní vlastnosti oleje. Olej má velmi dobrou tepelnou stabilitu. Zajišťuje velmi nízkou tvorbu usazenin a kalů a tendenci k tvorbě pěny. Je možno tento olej použít i v aplikacích, kde je předepsána hydraulická kapalina třídy HM a viskozity ISO VG 32.

ISO VG 32; GM (Allison) C3

SK: Hydraulický olej pre hydrodynamické systémy (ATF) mobilných aj stacionárnych strojov. Používa sa v hydrodynamických sústavách vysokozdvižných vozíkov, stavebných strojov, v menej náročných automatických prevodovkách autobusov, stavebnej a poľnohospodárskej techniky, ktoré vyžadujú použitie oleja tejto špecifikácie. Je zárukou nízkeho opotrebovania a vysokej prevádzkovej spoľahlivosti mechanických prevodov strojov. Vysoko rafinovaný minerálny olej, vybrané aditíva a modifikátory viskozity a trenia zaručujú antioxidačné, protioderové, protikorózne a protipenivostné vlastnosti oleja. Olej má veľmi dobrú tepelnú stabilitu. Zaisťuje veľmi nízku tvorbu usadenín a kalov a tendenciu k tvorbe peny. Je možné tento olej použiť aj v aplikáciách, kde je predpísaná hydraulická kvapalina triedy HM a viskozity ISO VG 32.

PL: Olej hydrauliczny dla systemów hydrodynamicznych (ATF) maszyn ruchomych i stacjonarnych. Stosowany w układach hydrodynamicznych wózków widełkowych, maszyn budowlanych, w mniej wymagających skrzyniach przekładniowych autobusów, techniki budowlanej i rolniczej, które wymagają zastosowania oleju o takiej specyfikacji. Jest gwarancją małego zużycia i dużej niezawodności ruchowej przekładni mechanicznych w maszynach. Wysoko rafinowany mineralny olej bazowy, dobrane specjalnie dodatki uszlachetniające oraz modyfikatory lepkości i tarcia gwarantują właściwości przeciwutleniające, antykorozyjne oleju oraz zapobieganie ocieraniu i powstaniu piany. Olej posiada bardzo dobrą stabilność termiczną. Zapewnia bardzo mały poziom powstawania osadów i szlamu czy bardzo małą skłonność do spieniania. Olej można zastosować również w przypadkach, gdy wymagany jest płyn hydrauliczny klasy HM i lepkości ISO VG 32.

EN: Hydraulic oil for hydrodynamic systems (ATF) of mobile and stationary machines. It is used in hydrodynamic systems of forklifts, construction machinery, less demanding automatic transmissions of buses, construction and agricultural machinery that require the use of oil of this specification. It ensures low wear and high operational reliability of mechanical machinery gears. Highly refined mineral base oil, selected additives and viscosity and friction modifiers guarantee antioxidant, anti-wear, anti-corrosion and anti-foaming properties of the oil. The oil has a very good thermal stability. It ensures a very low formation of sediments and sludge, and a tendency to foam formation. It is possible to use the oil in applications where it is prescribed to use hydraulic fluid of class HM and viscosity ISO VG 32.