Lavio MOTO SYNT 2T
50 litrů

Lavio MOTO SYNT 2T

polosyntetický motorový olej pro dvoutaktní motory

» detailní popis

Kód: 120199
Výrobce: Lavio
Dostupnost: skladem - na našem výrobním skladě
Vaše cena 4 989,00  
Ceníková cena 4 989,00 Kč  
Při odběru 2 ks a více 4 589,88 Kč  
Při odběru 4 ks a více 4 340,43 Kč  
+ -

Produkt je dostupný i v těchto baleních

500 ml58,00 Kč 
1 litr139,00 Kč 
5 litrů552,00 Kč 
10 litrů1 053,00 Kč 
20 litrů2 069,00 Kč 
volně75,83 Kč 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Motocyklový polo syntetický motorový olej s předřeďovací složkou pro vysoce namáhané dvoudobé motory. Je určen pro motocykly a automobily s dvoudobými motory, jakož i pro použití v zahradní technice. Může být použit pro mazání všech benzínových dvoudobých motorů se smíšeným mazáním nebo se vstřikováním oleje, pro vozidla a techniku s katalyzátory i bez nich, všude tam, kde výrobce motoru určuje olej výše uvedených norem nebo nižších. Nízký obsah popele a syntetické přísady snižují kouřivost výfukových plynů a zabraňují poškození zapalovacích svíček. Předřeďovací složka umožňuje snadné a dokonalé míchání s palivem a tím splňuje speciální požadavky systémů vstřikování oleje. Obsahuje přísady, které mají vynikající účinek proti opotřebování, korozi a detergenty, které udržují vnitřní části motoru v čistém stavu. Mísící poměr oleje a paliva zachovejte dle doporučení výrobce motoru, obvykle je to 1:50.

JASO FD; API TC+; ISO-L-EGD; CEC TSC-3

SK: Motocyklový polosyntetický motorový olej s predrieďovacou zložkou pre vysoko namáhané dvojtaktné motory. Je určený pre motocykle a automobily s dvojtaktnými motormi, ako aj pre použitie v záhradnej technike. Môže byť použitý na mazanie všetkých benzínových dvojtaktných motorov so zmiešaným mazaním alebo so vstrekovaním oleja, pre vozidlá a techniku s katalyzátormi aj bez nich, všade tam, kde výrobca motora určuje olej vyššie uvedených noriem alebo nižších. Nízky obsah popola a syntetické prísady znižujú dymivosť výfukových plynov a zabraňujú poškodeniu zapaľovacích sviečok. Predrieďovacia zložka umožňuje jednoduché a dokonalé miešanie s palivom a tým spĺňa špeciálne požiadavky systémov vstrekovania oleja. Obsahuje prísady, ktoré majú vynikajúci účinok proti opotrebovaniu a korózii, a detergenty, ktoré udržujú vnútorné časti motora v čistom stave. Miešací pomer oleja a paliva zachovajte podľa odporúčania výrobcu motora, zvyčajne je to 1:50.

PL: Motocyklowy półsyntetyczny olej silnikowy ze składnikiem rozcieńczającym dla mocno obciążanych silników dwusuwowych. Przeznaczony dla motocykli i samochodów z silnikami dwusuwowymi, jak również do zastosowania w technice ogrodniczej. Można go używać do smarowania wszystkich benzynowych silników dwusuwowych ze smarowaniem mieszanym lub wtryskiwaniem oleju, dla samochodów i techniki wyposażonych w katalizator, czy też bez niego, a więc tam, gdzie producent silnika wymaga oleju według wskazanych powyżej norm lub niższych. Niska zawartość popiołu i składniki syntetyczne pozwalają na łatwe i doskonałe wymieszanie paliwa z olejem, co spełnia specjalne wymagania dla systemów wtryskiwania oleju. Zawiera dodatki posiadające doskonałe cechy przeciw zużyciu, korozji oraz detergenty utrzymujące wnętrze silnika w czystości. Stosunek mieszania oleju i paliwa należy zachować zgodnie z zaleceniami producenta silnika, zwykle 1:50.

EN: Motorcycle semi-synthetic motor oil with pre-thinning component for heavy-duty engines. It is intended for motorcycles and cars with two-stroke engines, as well as for use in the garden machinery. It can be used for lubrication of all two-stroke gasoline engines with mixed lubrication or oil-injection for vehicles and machinery with and without catalysts, wherever the engine manufacturer specifies oils of the above standards or lower. Low ash content and synthetic additives reduce smoke emissions and prevent damage to the spark plugs. The pre-thinning component allows for easy and thorough mixing with fuel and thus meets the special requirements of the oil injection systems. It contains ingredients having an excellent effect against wear, corrosion and detergents that keep the internal engine parts clean. Respect the mixing ratio of fuel and oil of the engine manufacturer; it is usually 1:50.