Lavio MOTO RACING 2T
20 litrů

Lavio MOTO RACING 2T

plně syntetický motorový olej pro dvoutaktní motory

» detailní popis

Kód: 120204
Výrobce: Lavio
Dostupnost: skladem - na našem výrobním skladě
Vaše cena 2 694,00  
Ceníková cena 2 694,00 Kč  
Při odběru 2 ks a více 2 478,48 Kč  
Při odběru 5 ks a více 2 343,78 Kč  
+ -

Produkt je dostupný i v těchto baleních

500 ml79,00 Kč 
1 litr169,00 Kč 
5 litrů713,00 Kč 
10 litrů1 378,00 Kč 
50 litrů6 553,00 Kč 
volně99,12 Kč 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Motocyklový plně syntetický motorový olej s předřeďovací složkou pro extrémně namáhané dvoudobé motory sportovních motocyklů, nejmodernějších a nejnovějších dvoudobých motorů motocyklů a skútrů, sportovních leteckých motorů, nejmodernější zahradní techniky s katalyzátory i bez. Splňuje nejvyšší výkonnostní úrovně pro oleje do dvoudobých motorů požadované japonskými a evropskými výrobci. Speciální složení syntetického základového oleje a komplexu přísad zaručuje bezpečné mazání motoru i v extrémních provozních podmínkách a za nepříznivých klimatických podmínek. Zabezpečuje bezproblémové mazání vzduchem chlazených dvoudobých motorů i při vysokém zatížení a udržuje v čistotě vysoce zatěžované části motorů jako písty a pístní kroužky, chrání svíčky před zanesením a snižuje tvorbu emisí. Obsahuje přísady, které mají vynikající účinek proti opotřebení a korozi, detergenty, které udržují vnitřní části motoru v čistém stavu. Mísící poměr oleje a paliva zachovejte dle doporučení výrobce motoru, obvykle je to 1:50.

JASO FD; API TC+; HUSQVARNA; PIAGGIO; ISO-L-EGD

SK: Motocyklový plne syntetický motorový olej s predrieďovacou zložkou pre extrémne namáhané dvojtaktné motory športových motocyklov, najmodernejšie a najnovšie dvojtaktné motory motocyklov a skútrov, športové letecké motory, najmodernejšie motory záhradnej techniky s katalyzátormi aj bez nich. Spĺňa najvyššie výkonnostné úrovne pre oleje do dvojtaktných motorov požadované japonskými a európskymi výrobcami. Špeciálne zloženie syntetického základového oleja a komplexu prísad zaručuje bezpečné mazanie motora aj v extrémnych prevádzkových podmienkach a za nepriaznivých klimatických podmienok. Zabezpečuje bezproblémové mazanie vzduchom chladených dvojtaktných motorov aj pri vysokom zaťažení a udržuje v čistote vysoko zaťažované časti motorov, ako sú piesty a piestne krúžky, chráni sviečky pred zanesením a znižuje tvorbu emisií. Obsahuje prísady, ktoré majú vynikajúci účinok proti opotrebeniu a korózii, detergenty, ktoré udržujú vnútorné časti motora v čistom stave. Miešací pomer oleja a paliva zachovajte podľa odporúčania výrobcu motora, zvyčajne je to 1:50.

PL: Motocyklowy w pełni syntetyczny olej silnikowy ze składnikiem rozcieńczającym dla ekstremalnie obciążanych silników dwusuwowych w motocyklach sportowych, najbardziej nowoczesnych i nowych silnikach dwusuwowych w motocyklach i skuterach, sportowych silnikach lotniczych, nowoczesnych maszynach ogrodniczych z katalizatorami, jak również bez nich. Spełnia wymagania najwyższych stopni wydajności dla olejów stosowanych w silnikach dwusuwowych, stawianych przez producentów japońskich i europejskich. Specjalny skład syntetycznego oleju bazowego i kompleksu dodatków uszlachetniających zapewnia bezpieczne smarowanie silnika nawet w ekstremalnych warunkach pracy oraz w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Zapewnia bezzakłóceniowe smarowanie chłodzonych powietrzem silników dwusuwowych również przy dużym obciążeniu i w czystości utrzymuje mocno obciążane części silników, jak np. tłoki, pierścienie tłokowe, chroni świece przed zanieczyszczaniem i obniża wytwarzanie emisji. Zawiera składniki posiadające doskonałe cechy zapobiegające zużyciu i korozji, detergenty utrzymujące wnętrze silnika w czystości. Stosunek mieszania oleju i paliwa należy zachować zgodnie z zaleceniami producenta silnika, zwykle wynosi 1:50.

EN: Fully synthetic motorcycle motor oil with pre-thinning component for extremely stressed two-stroke engines of sports motorcycles, of the latest and the state-of-the-art two-stroke engines of motorcycles and scooters, sport aircraft engines, modern gardening equipment with or without catalytic converters. It meets the highest performance standards for the oils in two-stroke engines required by the Japanese and European producers. Special composition of the synthetic base oil and the complex of additives ensures a safe engine lubrication even under extreme operating conditions and under adverse weather conditions. It ensures trouble-free lubrication of air-cooled two-stroke engines under heavy load and keeps clean stressed engine parts such as pistons and piston rings, protects the spark plugs from clogging and reduces emissions. It contains ingredients which have an excellent effect against wear and corrosion, detergents that keep the internal engine parts clean. Respect the mixing ratio of fuel and oil of the engine manufacturer; it is usually 1:50.