Lavio LKW ULTRA 15W-40
20 litrů

Lavio LKW ULTRA 15W-40

minerální motorový olej SAE 15W-40 pro nákladní dopravu, autobusy, stavební stroje a smíšený vozový park

» detailní popis

Kód: 120076
Výrobce: Lavio
Dostupnost: skladem - na našem výrobním skladě
Vaše cena 1 869,00  
Ceníková cena 1 869,00 Kč  
Při odběru 2 ks a více 1 719,48 Kč  
Při odběru 5 ks a více 1 626,03 Kč  
+ -

Produkt je dostupný i v těchto baleních

5 litrů499,00 Kč 
10 litrů954,00 Kč 
50 litrů4 490,00 Kč 
volně68,40 Kč 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Minerální motorový olej (SHPD- Super High Performance Diesel Oil) pro vysoce namáhané naftové motory nákladních automobilů, autobusů, těžkých pracovních strojů splňující emisní limity EURO 4, EURO 3 a benzínové motory. Je zvláště vhodný pro smíšený vozový park. Je vyroben moderní technologií z vysoce jakostních ropných základových olejů s nízkou odparností a moderních zušlechťujících přísad -inhibitory koroze, inhibitory oxidace, detergentů a disperzantů. Umožňuje splnění přísných emisních limitů a je zárukou dosažení velmi dlouhých výměnných lhůt pro kamionovou nebo autobusovou dopravu. Zaručuje bezproblémovou startovatelnost za nízkých teplot, výborné antioxidační vlastnosti a zabraňuje tvorbě vysokoteplotních úsad i nízkoteplotních kalů a udržuje motor v čistotě.

SAE 15W-40; ACEA E7/E5/E3; ACEA B4/B3/A3; API CI-4/SL; MAN M3275; MB 228.3; VOLVO VDS 3 / VDS 2; RENAULT RLD-2 / RLD; CUMMINS CES 20078 / 20077 /20076 ; MACK E-OM+; CATERPILLAR ECF-2 / ECF-1A; MTU type 2; GLOBAL DHD-1; SCANIA, DAF, IVECO EURO IV / EURO III (dle specifikací); TEDOM 258.3 ; DEUTZ DQC-III-05; TATRA TDS 40/16; AVIA 712 / D421.85 / D421.76 / D407; ZETOR

SK: Minerálny motorový olej (SHPD – Super High Performance Diesel Oil) pre vysoko namáhané naftové motory nákladných automobilov, autobusov, ťažkých pracovných strojov spĺňajúce emisné limity EURO 4, EURO 3 a benzínové motory. Je zvlášť vhodný pre zmiešaný vozový park. Je vyrobený modernou technológiou z vysoko kvalitných ropných základových olejov s nízkou odparnosťou a z moderných zušľachťujúcich prísad, ako sú inhibítory korózie, inhibítory oxidácie, detergenty a disperzanty. Umožňuje splnenie prísnych emisných limitov a je zárukou dosiahnutia veľmi dlhých výmenných lehôt pre kamiónovú alebo autobusovú dopravu. Zaručuje bezproblémovú štartovateľnosť za nízkych teplôt, výborné antioxidačné vlastnosti a zabraňuje tvorbe vysokoteplotných usadenín aj nízkoteplotných kalov a udržuje motor v čistote.

PL: Mineralny olej silnikowy (SHPD- Super High Performance Diesel Oil) dla bardzo obciążanych maszyn roboczych spełniających normy EURO 4 i EURO 3 oraz silników benzynowych. Szczególnie dogodny jest dla taboru mieszanego. Wyprodukowany przy zastosowaniu technologii nowoczesnej z wysokiej jakości ropopochodnych olejów bazowych o niskim parowaniu oraz nowoczesnych dodatków uszlachetniających – inhibitorów korozji, inhibitorów utleniania, detergentów i dyspersantów. Pozwala na spełnienie surowych limitów emisji i jest gwarancją osiągnięcia bardzo długich odstępów wymiany w samochodach ciężarowych i autobusach. Gwarantuje bezproblemowe odpalanie silnika przy niskich temperaturach, doskonałe właściwości antyutleniające i zabrania powstawaniu osadów wysokotempera­turowych i niskotempera­turowych, utrzymuje silnik czysty.

EN: Mineral motor oil (SHPD- Super High Performance Diesel Oil) for heavy-duty diesel engines operating in trucks, buses, heavy industrial machinery meeting the emission limits of EURO 4 and EURO 3 standards and gasoline engines. It is particularly suitable for mixed fleets. It is manufactured using modern technology from high quality mineral base oils with low evaporation loss and modern improving additives – corrosion inhibitors, oxidation inhibitors, detergents and dispersants. Allows to meet stringent emission limits and guarantees achievement of very long truck or bus service intervals. Ensures trouble free startability at low temperatures, excellent antioxidant properties and prevents formation of high temperature deposits and low-temperature sludge and keeps the engine clean.