Lavio LKW TOPSYNT 5W-30
20 litrů

Lavio LKW TOPSYNT 5W-30

plně syntetický motorový olej SAE 5W-30 pro nákladní dopravu, autobusy a stavební stroje

» detailní popis

Kód: 120064
Výrobce: Lavio
Dostupnost: skladem - na našem výrobním skladě
Vaše cena 2 678,00  
Ceníková cena 2 678,00 Kč  
Při odběru 2 ks a více 2 463,76 Kč  
Při odběru 5 ks a více 2 329,86 Kč  
+ -

Produkt je dostupný i v těchto baleních

5 litrů715,00 Kč 
10 litrů1 356,00 Kč 
50 litrů6 623,00 Kč 
volně100,86 Kč 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Alternativní produkty

Shell RIMULA R6 LME 5W-30
20 litrů

Shell RIMULA R6 LME 5W-30

plně syntetický motorový olej SAE 5W-30 pro nákladní dopravu

3 099,00 Kč
Koupit 

Plně syntetický Low SAPS motorový olej nejvyšší výkonnosti na bázi syntetického základového oleje a speciálních přísad pro vznětové motory těžkých užitkových vozidel pracujících v nejnáročnějších provozních podmínkách, vybavených filtry pevných částic – DPF/FAP, i bez nich a pro motory se SCR systémy splňujících normy EURO 5, EURO 4. Umožňuje prodloužené intervaly výměny oleje, pokud je umožňuje výrobce motoru – dle specifikací. Speciální aditiva a přísady zaručují čistotu motoru, brání usazování škodlivin a tvorbě kalu a má velmi dobré protipěnivostní vlastnosti, regulační vlastnosti na minimalizaci sazí souvisejících s opotřebením a zahušťováním oleje, ochranu proti zapékání pístních kroužků a ochranu proti vyleštění vložek válců – vybrušování válců. Je zárukou bezproblémového celoročního provozu, zabezpečuje vynikající startovatelnost i za velmi nízkých teplot.

SAE 5W-30; API CJ-4; ACEA E7/E6/E4; MAN M3477; MB 228.51; VOLVO VDS 3 / VDS 2; RENAULT RXD / RLD-3 / RLD-2; MTU Type 3.1

SK: Plne syntetický Low SAPS motorový olej najvyššej výkonnosti na báze syntetického základového oleja a špeciálnych prísad pre vznetové motory ťažkých úžitkových vozidiel pracujúcich v najnáročnejších prevádzkových podmienkach, vybavených filtrami pevných častíc – DPF/FAP, aj bez nich a pre motory so systémami SCR spĺňajúcimi normy EURO 5, EURO 4. Umožňuje predĺžené intervaly výmeny oleja, ak ich umožňuje výrobca motora – podľa špecifikácií. Špeciálne aditíva a prísady zaručujú čistotu motora, bránia usadzovaniu škodlivín a tvorbe kalu a má veľmi dobré protipenivostné vlastnosti, regulačné vlastnosti na minimalizáciu sadzí súvisiacich s opotrebovaním a zahusťovaním oleja, na ochranu proti zapekaniu piestnych krúžkov a ochranu proti vylešteniu vložiek valcov – vybrusovaniu valcov. Je zárukou bezproblémovej celoročnej prevádzky, zabezpečuje vynikajúcu štartovateľnosť aj za veľmi nízkych teplôt.

PL: W pełni syntetyczny Low SAPS olej silnikowy największej wydajności na bazie syntetycznego oleju bazowego i specjalnych dodatków uszlachetniających dla silników wysokoprężnych ciężkich pojazdów użytkowych pracujących w najsurowszych warunkach ruchowych, wyposażonych w filtry cząstek stałych – DPF/FAP, jak również bez nich oraz dla silników z systemem SCR spełniających normy EURO 5, EURO 4. Pozwala na przedłużenie terminów wymiany oleju, jeżeli pozwala na to również producent silnika – według specyfikacji. Specjalne dodatki i składniki zapewniają czystość silnika, zapobiegając osadzaniu substancji szkodliwych i powstawaniu osadu, posiada bardzo dobre cechy zapobiegające spienianiu, cechy regulacyjne w zakresie ograniczenia do minimum sadzy związanych ze zużywaniem i zagęszczaniem oleju, ochronę przeciw spiekaniu pierścieni tłokowych i ochronę przeciwko polerowaniu wkładek cylindrów – wygładzanie cylindrów. Stanowi gwarancję całorocznej pracy bezzakłóceniowej, zapewnia doskonałe odpalanie silnika nawet przy bardzo niskich temperaturach.

EN: Fully synthetic Low SAPS motor oil of the highest efficiency on the basis of synthetic base oil and special additives for diesel engines of heavy duty vehicles operating under extreme operating conditions, equipped with diesel particulate filters – DPF / FAP, and without them, and for engines with SCR systems that meet the EURO 5, EURO 4 standard. Enables extended oil change intervals, if permitted by the engine manufacturer – according to specifications. Special additives and admixtures ensure engine cleanliness, prevent the formation of harmful substances and the formation of sludge, and has very good anti-foam properties, regulating properties to minimize soot related to oil wear and thickening, piston rings browning protection and protection against polishing of cylinder inserts – cylinder grinding. It ensures trouble-free year-round operation, provides an excellent starting ability even at very low temperatures.