Lavio SYNTHETIC LL IV 0W-20
- 8 %10 litrů

Lavio SYNTHETIC LL IV 0W-20

plně syntetický motorový olej SAE 0W-20 pro prodloužené výměnné intervaly VW

» detailní popis

Kód: 120640
Výrobce: Lavio
Dostupnost: skladem - na prodejně
Vaše cena 1 853,00  
Ceníková cena 2 015,00 Kč  
Při odběru 10 ks a více 1 753,05 Kč  
+ -

Produkt je dostupný i v těchto baleních

1 litr221,00 Kč 
5 litrů1 028,00 Kč 
20 litrů3 995,00 Kč 
50 litrů9 789,00 Kč 
volně150,57 Kč 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Automobilový plně syntetický LOW SAPS motorový olej, na bázi PAO Polyalphaolefin, pro prodlužené výměnné intervaly, tzv. LongLife IV SAE 0W-20, nejnovějších modelů koncernu VW – Volkswagen, Škoda, Audi, Seat, které vyžadují motorový olej nízké viskozity s vysokou úrovní ochrany proti opotřebení. Syntetická báze oleje s estery a moderní aditiva zajišťují vynikající vlastnosti proti opotřebení, bezproblémové studené starty i v nejnáročnějších podmínkách, úsporu paliva díky snížené viskozitě a optimálním kluzným vlastnostem a prodloužení životnosti motoru i v jízdním režimu START-STOP. Je plně kompatibilní se všemi systémy GPF benzínových motorů a DPF dieselových motorů . Obsahuje moderní aditiva s nízkým obsahem sulfátového popela, síry a fosforu, tzv. Low Saps. Je vhodný pro náročné provozní podmínky, zaručuje plnou ochranu motoru proti opotřebení a korozi. Používá se v motorech s prodlouženým výměnným intervalem až 30.000km, kdy si zachovává výkonové parametry po celou dobu mezi výměnami. Olej není zpětně kompatibilní s předchozími specifikacemi olejů koncernu VW a nelze jej použít v motorech předchozí generace.

SAE 0W-20; ACEA C5; API SP (RC); VW 508 00/509 00; VW TL 052 577; Porsche C20

SK: Automobilový plne syntetický motorový olej LOW SAPS, na báze PAO polyalfaolefin, pre predĺžené výmenné intervaly, takzvaný LongLife IV SAE 0W-20, pre najnovšie modely koncernu VW – Volkswagen, Škoda, Audi, Seat, ktoré vyžadujú motorový olej s nízkou viskozitou a vysokou úrovňou ochrany proti opotrebovaniu. Syntetický olej na báze esterov a pokročilých aditív zabezpečuje vynikajúce vlastnosti proti opotrebovaniu, bezproblémové studené štarty aj v najnáročnejších podmienkach, úsporu paliva vďaka zníženej viskozite a optimálnym klzným vlastnostiam a predĺženú životnosť motora aj v režime jazdy START-STOP. Je plne kompatibilný so všetkými systémami benzínových motorov GPF a naftových motorov DPF. Obsahuje moderné prísady s nízkym obsahom sulfátového popola, síry a fosforu, tzv. Low Saps. Je vhodný do náročných prevádzkových podmienok a zaručuje úplnú ochranu motora pred opotrebovaním a koróziou. Používa sa v motoroch s predĺženými výmennými intervalmi až do 30 000 km, kde udržiava výkonnostné parametre počas celej doby medzi výmennými intervalmi. Nie je spätne kompatibilný s predchádzajúcimi špecifikáciami oleja VW a nemôže sa používať v motoroch predchádzajúcej generácie.

PL: Samochodowy, w pełni syntetyczny olej silnikowy LOW SAPS, na bazie PAO Polyalphaolefin, na wydłużone okresy między wymianami oleju, tzw. LongLife IV SAE 0W-20, do najnowszych modeli Grupy VW – Volkswagen, Skoda, Audi, Seat, które wymagają oleju silnikowego o niskiej lepkości i wysokim poziomie ochrony przeciwzużyciowej. Syntetyczna baza olejowa z estrami i zaawansowanymi dodatkami zapewnia doskonałe właściwości przeciwzużyciowe, bezproblemowy rozruch zimnego silnika nawet w najbardziej wymagających warunkach, oszczędność paliwa dzięki obniżonej lepkości i optymalnym właściwościom poślizgowym oraz wydłużoną żywotność silnika nawet w trybie jazdy START-STOP. Jest w pełni kompatybilny z wszystkimi systemami silników benzynowych GPF i wysokoprężnych DPF. Zawiera zaawansowane dodatki o niskiej zawartości popiołu siarczanowego, siarki i fosforu, tzw. Low Saps. Nadaje się do trudnych warunków eksploatacji, gwarantując pełną ochronę silnika przed zużyciem i korozją. Stosowany jest w silnikach o wydłużonych okresach między wymianami oleju do 30 000 km, gdzie utrzymuje parametry eksploatacyjne przez cały okres między wymianami. Nie jest on kompatybilny wstecz z poprzednimi specyfikacjami olejów VW i nie może być stosowany w silnikach poprzedniej generacji.

EN: Automotive fully synthetic LOW SAPS engine oil, based on PAO Polyalphaolefin, for extended drain intervals, so-called LongLife IV SAE 0W-20, of the latest models of the VW Group – Volkswagen, Skoda, Audi, Seat, which require a low viscosity engine oil with a high level of wear protection. The synthetic oil base with esters and advanced additives ensure excellent anti-wear properties, trouble-free cold starts even in the most demanding conditions, fuel economy due to reduced viscosity and optimum sliding properties and extended engine life even in START-STOP driving mode. It is fully compatible with all GPF petrol and DPF diesel engine systems. It contains advanced additives with low sulphated ash, sulphur and phosphorus content, so called Low Saps. It is suitable for harsh operating conditions, guaranteeing full engine protection against wear and corrosion. It is used in engines with extended drain intervals of up to 30,000km, where it maintains performance parameters throughout the time between drain intervals. It is not backward compatible with previous VW oil specifications and cannot be used in previous generation engines.