Lavio GEAR SYNT 75W-90 EP LS
- 15 %5 litrů

Lavio GEAR SYNT 75W-90 EP LS

syntetický převodový olej (limited slip) SAE 75W-90

» detailní popis

Kód: 120517
Výrobce: Lavio
Dostupnost: skladem - na prodejně
Vaše cena 774,00  
Ceníková cena 911,00 Kč  
+ -

Produkt je dostupný i v těchto baleních

1 litr170,00 Kč 
10 litrů1 502,00 Kč 
20 litrů2 977,00 Kč 
50 litrů6 772,00 Kč 
volně112,53 Kč 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Syntetický převodový olej SAE 75W-90 EP LS pro vysoce namáhané synchronizované manuální převodovky, převodovky s integrovaným retardérem, v hypoidních převodech moderních nákladních a užitkových vozidel pracujících při vysokých teplotách, kde je vyžadován olej norem API MT-1, GL-5, případně GL-4, kde výrobce doporučuje olej specifikace se speciálními LS (Limited Slip) aditivy pro omezení prokluzu. Syntetická báze a vybraná aditiva zaručují vynikající teplotní stabilitu oleje, odolnost proti oxidaci a EP přísady zajišťují výjimečnou ochranu proti opotřebení všech ozubených součástí v podmínkách velmi vysokého zatížení – vysokých tlaků a rázového namáhání. Olej zajišťuje dlouhé výměnné intervaly, vysokou ochranu proti opotřebení při vysokých otáčkách a velkém momentovém zatížení, vynikající kompatibilitu s kovy a těsněními v převodovce a velmi dobrou ochranu proti korozi. Je určen pro převodovky pracující v mimořádně velkém rozsahu provozních teplot a vysokých tlaků.

SAE 75W-90 LS; API GL-5 LS / GL-4 / MT-1; MACK GO-J+ / GO-J; MAN 342 type M3 / M2 / M1; MAN 3343 type S; MB 235.11 / 235.10 / 235.8; SCANIA STO 1:0; BMW MTF LT4 / LT3 / LT2 / LT1

SK: Syntetický prevodový olej pre vysoko namáhané synchronizované manuálne prevodovky, prevodovky s integrovaným retardérom, v hypoidných prevodoch moderných nákladných a úžitkových vozidiel pracujúcich pri vysokých teplotách, kde sa vyžaduje olej noriem API MT-1, GL-5, prípadne GL-4, kde výrobca odporúča olej špecifikácie so špeciálnymi LS (Limited Slip) aditívami na obmedzenie preklzu. Syntetická báza a vybrané aditíva zaručujú vynikajúcu teplotnú stabilitu oleja, odolnosť proti oxidácii a EP prísady zaisťujú výnimočnú ochranu proti opotrebeniu všetkých ozubených súčastí v podmienkach veľmi vysokého zaťaženia – vysokých tlakov a rázového namáhania. Olej zabezpečuje dlhé výmenné intervaly, vysokú ochranu proti opotrebeniu pri vysokých otáčkach a veľkom momentovom zaťažení, vynikajúcu kompatibilitu s kovmi a tesneniami v prevodovke a veľmi dobrú ochranu proti korózii. Je určený pre prevodovky pracujúce v mimoriadne veľkom rozsahu prevádzkových teplôt a vysokých tlakov.

PL: Syntetyczny olej przekładniowy dla bardzo obciążanych, synchronizowanych, ręcznych skrzyni biegów, skrzyni biegów z wbudowanym retarderem, w przełożeniach hypoidalnych nowoczesnych pojazdów ciężarowych i dostawczych pracujących przy wysokich temperaturach, gdzie jest wymagany olej norm API MT-1, GL-5, względnie GL-4, gdzie producent zaleca olej ze specjalnymi dodatkami LS (Limited Slip) w celu ograniczenia prześlizgu. Syntetyczna baza i wybrane dodatki gwarantują znakomitą stabilność cieplną oleju i odporność na utlenianie, a domieszki EP zapewniają wyjątkową ochronę przeciw zużywaniu wszystkich elementów zębatych w warunkach bardzo wysokiego obciążenia – wysokich ciśnień i udarowego obciążania. Olej zapewnia długie przedziały czasowe, wysoką ochronę przed zużywaniem przy wysokich obrotach i dużym obciążeniu momentowym, znakomitą kompatybilność z metalami i uszczelkami w skrzyni biegów oraz bardzo dobrą ochronę przed korozją. Przeznaczony jest do skrzyni biegów pracujących w niezwykle dużym zakresie temperatur pracy i przy wysokich ciśnieniach.

EN: Synthetic gear oil for heavily loaded synchronized manual transmissions, transmissions with integrated retarder, in hypoid gears of modern trucks and commercial vehicles operating at high temperatures where API MT-1, GL-5 or GL-4 oil standard is required and where oil with special LS (limited slip) additives is recommended by the manufacturer. Synthetic base and selected additives guarantee excellent thermal stability and oxidation resistance of the oil and EP additives provide exceptional protection of all gear components against wear in the conditions of extremely high load – high pressures and shock loading. The oil allows for use with long change intervals and provides high wear protection at high speeds and high torque loads, excellent compatibility with metals and seals in the gearbox and a very good protection against corrosion. It is intended for transmissions working in an extremely wide range of operating temperatures and high pressures.