Lavio GEAR 44-680 EP
volně

Lavio GEAR 44-680 EP

převodový průmyslový olej s EP přísadami ISO VG 680

» detailní popis

Kód: 080941
Výrobce: Lavio
Dostupnost: skladem - na našem výrobním skladě
Vaše cena 93,17  
Ceníková cena 93,17 Kč  
Při odběru 50 l a více 90,75 Kč  

Minimální odběr je 20 l

+ -

Produkt je dostupný i v těchto baleních

1 litr151,00 Kč 
5 litrů664,00 Kč 
10 litrů1 265,00 Kč 
20 litrů2 513,00 Kč 
50 litrů5 747,00 Kč 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Prvotřídní převodový průmyslový olej s vysokotlakými EP přísadami pro mazání uzavřených průmyslových převodů, pro převodovky a rozvodovky vyžadující mimořádně viskózní olej, ať už z důvodu funkčních nebo kvůli netěsnosti zařízení. Je určen i pro převody s komponenty z měkkých žlutých kovů – např. měď, bronz apod. Je určen pro převody, kde je typická vysoká zátěž, vysoká smyková rychlost, vysoká relativní kluzná rychlost a vysoké provozní teploty. Je určen pro převodové systémy, kde probíhá mazání pomocí cirkulace, olejové mlhy či postřikováním. Může být použit pro mazání spojek, vřeten, převodovek a kluzných ložisek s malou rychlostí. Zabezpečuje výbornou ochranu vůči opotřebení a prodlužuje životnost převodové soustavy. Tímto olejem je možno nahradit převodový olej PP44.

ISO VG 680; ISO-L-CKD; ISO 12925-I CKD; DIN 51517-III CLP; Cincinnati Lamb P-63; Cincinnati Lamb P-76; AGMA 9005-E02 EP; AGMA 251.02 EP; AGMA 250.04 EP; AIST (US Steel) 224; David Brown S1.53.101 Type E; Flender Industrial Gear

SK: Prvotriedny prevodový priemyselný olej s vysokotlakovými EP prísadami na mazanie uzatvorených priemyselných prevodov, na prevodovky a rozvodovky vyžadujúce mimoriadne viskózny olej, či už z dôvodu funkčných alebo kvôli netesnosti zariadení. Je určený aj na prevody s komponentmi z mäkkých žltých kovov – napr. meď, bronz a pod. Je určený na prevody, kde je typická vysoká záťaž, vysoká šmyková rýchlosť, vysoká relatívna klzná rýchlosť a vysoké prevádzkové teploty. Je určený na prevodové systémy, kde prebieha mazanie pomocou cirkulácie, olejovej hmly či postrekovaním. Môže byť použitý na mazanie spojok, vretien, prevodoviek a klzných ložísk s malou rýchlosťou. Zabezpečuje výbornú ochranu voči opotrebeniu a predlžuje životnosť prevodovej sústavy. Týmto olejom je možné nahradiť prevodový olej PP44.

PL: Pierwszej klasy przemysłowy olej przekładniowy z EP dodatkami wysokociśnieniowymi do smarowania zamkniętych przekładni przemysłowych, dla przekładni i skrzynek rozdzielczych wymagających olej o specjalnej klasie lepkości z punktu widzenia funkcjonowania mechanizmu lub nieszczelności urządzenia. Przeznaczony jest również dla przekładni zawierających elementy wykonane z miękkich metali żółtych – jak np. miedź, brąz itp. Przeznaczony jest dla przekładni, dla których typowe jest duże obciążenie, wysoka względna prędkość ślizgowa i wysokie temperatury pracy. Przeznaczony jest dla układów przekładniowych, w których smarowanie odbywa się za pomocą krążenia, mgły olejowej lub spryskiwania. Olej można zastosować do smarowania sprzęgieł, wrzecion, skrzyni przekładniowych i łożysk ślizgowych o małej prędkości. Zabezpiecza doskonałą ochronę przed zużywaniem i przedłuża żywotność układu przekładniowego. Tym olejem można zastąpić olej przekładniowy PP44.

EN: Premium industrial transmission oil with high-pressure EP additives for the lubrication of closed industrial gears, for gearbox and final drive assemblies requiring extremely viscous oil, whether for functional reasons or due to leakage of the devices. It is designed for gearings with components made of soft yellow metals – e.g. copper, bronze and the like. It is designed for transmission gears, which are characterized by high load, high shear rate, high relative sliding speed and high operating temperatures. It is designed for transmission systems lubricated by means of circulation, oil mist or spray. It can be used for lubrication of clutches, shafts, gearboxes and sliding bearings with low speed. It provides excellent protection against wear and prolongs the service life of the transmission system. This oil can be used to replace the transmission oil PP44.