Lavio GEAR 80W-90, API GL-4
volně

Lavio GEAR 80W-90, API GL-4

převodový olej SAE 80W-90, GL-4

» detailní popis

Kód: 081098
Výrobce: Lavio
Dostupnost: skladem - na našem výrobním skladě
Vaše cena 48,40  
Ceníková cena 48,40 Kč  
Při odběru 50 l a více 44,77 Kč  
Při odběru 150 l a více 42,35 Kč  

Minimální odběr je 20 l

+ -

Produkt je dostupný i v těchto baleních

10 litrů628,00 Kč 
1 litr83,00 Kč 
20 litrů1 228,00 Kč 
50 litrů2 869,00 Kč 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Převodový olej pro mechanické převodovky a rozvodovky automobilů a mobilní techniky (s výjimkou hypoidních), kde je doporučován olej SAE 80W-90 a API GL-4. Vyznačuje se dobrou tekutostí za nízkých teplot, teplot běžných i zvýšených, je vhodný pro celoroční používání. Má velmi dobré antikorozní vlastnosti, termooxidační stabilitu, zaručuje nízké opotřebení a zajišťuje velmi dobrou odolnost proti pěnění. Je možno jej použít v průmyslových aplikacích – namáhané převodovky pracujících za nízkých teplot, pokud je doporučován olej těchto norem.

SAE 80W-90; API GL-4; MIL-L 2105D; ZF TE-ML 02A / 08A

SK: Prevodový olej pre mechanické prevodovky a rozvodovky automobilov a mobilnej techniky (s výnimkou hypoidných), kde sa odporúča olej SAE 80W-90 a API GL-4. Vyznačuje sa dobrou tekutosťou za nízkych teplôt, teplôt bežných aj zvýšených, je vhodný na celoročné používanie. Má veľmi dobré antikorózne vlastnosti, termooxidačnú stabilitu, zaručuje nízke opotrebenie a zaisťuje veľmi dobrú odolnosť proti peneniu. Je možné ho použiť v priemyselných aplikáciách – namáhané prevodovky pracujúce za nízkych teplôt, ak sa odporúča olej týchto noriem.

PL: Olej przekładniowy dla przekładni mechanicznych i skrzyni rozdzielczych samochodów i mechaniki ruchomej (za wyjątkiem hipoidalnych), w których zalecany jest olej SAE 80W-90 i API GL-4. Cechuje się dobrą płynnością przy niskich temperaturach, dogodny do użytkowania całorocznego. Posiada bardzo dobre właściwości antykorozyjne, stabilność termo-utleniającą, gwarantuje małe zużywanie i gwarantuje dobrą odporność przeciw spienianiu. Można go zastosować w warunkach przemysłowych – przekładni obciążane pracujące przy niskich temperaturach, jeżeli zalecany jest dla nich olej według takich norm.

EN: Transmission oil for manual transmissions and final drive assemblies of vehicles and mobile equipment (except for hypoid ones), where the recommended oil is SAE 80W-90 and API GL-4. It has good flow properties at low temperatures, normal and elevated temperatures, it is suitable for year-round use. It has very good anti-corrosion properties, thermo-oxidative stability, ensures low wear rate and provides very good resistance to foaming. It can be used for industrial applications – heavily loaded gearboxes operating under low temperatures with the recommended oil of these standards.