Lavio CLP SYNT 220 PG
Doporučujeme- 15 %10 litrů

Lavio CLP SYNT 220 PG

plně syntetický průmyslový převodový olej ISO VG 220 na bázi PG (polyalkylengly­kolu) pro mazání vysoce zatěžovaných průmyslových převodovek

» detailní popis

Kód: 120653
Výrobce: Lavio
Dostupnost: skladem - na prodejně
Vaše cena 4 063,00  
Ceníková cena 4 780,00 Kč  
+ -

Produkt je dostupný i v těchto baleních

20 litrů7 902,00 Kč 
50 litrů18 142,00 Kč 
volně308,55 Kč 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Alternativní produkty

Lavio CLP 220
- 15 %
10 litrů

Lavio CLP 220

průmyslový převodový olej ISO VG 220 s EP přísadami

1 180,00 Kč
Koupit 
Lavio CLP SYNT 220 PAO
- 15 %
10 litrů

Lavio CLP SYNT 220 PAO

plně syntetický průmyslový převodový olej ISO VG 220 PAO (Poly Alpha Olefins) pro mazání vysoce zatěžovaných průmyslových převodovek

2 932,00 Kč
Koupit 

Plně syntetický průmyslový převodový olej prémiové kvality na bázi PAG (Polyalkylenglykol-PG) pro mazání vysoce zatěžovaných průmyslových převodovek pracujících zejména v nepřetržitě těžkých podmínkách vysokého nebo rázovitého zatížení při nízkých rychlostech, *při vysokých teplotách přes 200°C** nebo které jsou vystaveny teplotám nižším než –40°C, pro mazání ložisek pracujících při vysokých teplotách, šnekových soukolí, pístových a šroubových kompresorů, řetězů, dopravníků, pecí. Vynikající zatížitelnost oleje zaručuje nenarušení mazacího filmu ani při nárazovém zatížení. Výjimečná teplotní a oxidační stabilita zajišťuje až trojnásobné prodloužení výměnných intervalů ve srovnání s běžnými mazivy (v závislosti na provozních podmínkách). Vynikající ochrana proti mikropittingu zajišťuje vysokou únosnost a delší živostnost převodovek. Je rozpustný ve vodě, neobsahuje chlór, olovo ani síru. Je kompatibilní s nejčastěji používanými těsnicími materiály. Pro obzvláště vysoké teploty se doporučuje použití těsnicích materiálů z nitrilového kaučuku (NBR), fluorosilikonu nebo vinyl-metyl-polysiloxanu (Q). Nesmí být míchán s minerálním olejem ani se syntetickými oleji na bázi uhlovodíků. Je třeba vyloučit použití polyuretanových těsnicích materiálů. Běžné průmyslové nátěry při kontaktu s produktem měknou. V ideálním případě není vnitřní povrch převodů opatřen nátěrem nebo je potažen odolným materiálem, např. dvěma vrstvami epoxidového nátěru.

ISO VG 220; DIN 51502 PG-CLP; DIN 51517–3 CLP-PG; David Brown type G

SK: Plne syntetický priemyselný prevodový olej prémiovej kvality na báze PAG (polyalkyléngly­kolu) na mazanie vysoko zaťažených priemyselných prevodoviek pracujúcich najmä v podmienkach trvalého vysokého zaťaženia alebo nárazového zaťaženia pri nízkych otáčkach, pri vysokých teplotách nad 200 °C alebo pri teplotách pod –40 °C, na mazanie ložísk pracujúcich pri vysokých teplotách, šnekových prevodov, piestových a skrutkových kompresorov, reťazí, dopravníkov, pecí. Vynikajúca nosnosť oleja zaručuje, že mazací film sa nepoškodí ani pri nárazovom zaťažení. Výnimočná teplotná a oxidačná stabilita zabezpečuje až trikrát dlhšie intervaly výmeny v porovnaní s bežnými mazivami (v závislosti od prevádzkových podmienok). Vynikajúca ochrana proti mikrotrhnutiu zabezpečuje vysokú nosnosť a dlhšiu životnosť prevodovky. Je rozpustný vo vode a neobsahuje chlór, olovo ani síru. Je kompatibilný s väčšinou bežne používaných tmelov. Pri obzvlášť vysokých teplotách sa odporúčajú tesniace materiály z nitrilovej gumy (NBR), fluorosilikónu alebo vinyl-metyl-polysiloxánu (Q). Nesmie sa miešať s minerálnym olejom alebo syntetickými olejmi na báze uhľovodíkov. Používaniu polyuretánových tmelov by sa malo zabrániť. Bežné priemyselné nátery pri kontakte s výrobkom mäknú. Ideálne je, ak vnútorný povrch ozubených kolies nie je potiahnutý alebo je potiahnutý odolným materiálom, napr. dvoma vrstvami epoxidového náteru.

PL: Najwyższej jakości w pełni syntetyczny przemysłowy olej przekładniowy na bazie PAG (glikolu polialkilenowego) do smarowania mocno obciążonych przekładni przemysłowych pracujących szczególnie w warunkach ciągłego, ciężkiego obciążenia lub obciążeń udarowych przy niskich prędkościach, w wysokich temperaturach powyżej 200°C lub narażonych na działanie temperatur poniżej –40°C, do smarowania łożysk pracujących w wysokich temperaturach, przekładni ślimakowych, sprężarek tłokowych i śrubowych, łańcuchów, przenośników, pieców. Doskonała nośność oleju gwarantuje, że warstwa smarująca nie ulega uszkodzeniu nawet przy obciążeniach udarowych. Wyjątkowa stabilność temperaturowa i oksydacyjna zapewnia do trzech razy dłuższe okresy między wymianami w porównaniu z konwencjonalnymi środkami smarnymi (w zależności od warunków pracy). Doskonała ochrona przed mikropittingiem zapewnia wysoką nośność i dłuższą żywotność przekładni. Jest rozpuszczalny w wodzie i nie zawiera chloru, ołowiu ani siarki. Jest kompatybilny z większością powszechnie stosowanych uszczelniaczy. W przypadku szczególnie wysokich temperatur zaleca się stosowanie materiałów uszczelniających z kauczuku nitrylowego (NBR), fluorosilikonu lub polisiloksanu winylo-metylowego (Q). Nie wolno go mieszać z olejem mineralnym lub olejami syntetycznymi na bazie węglowodorów. Należy unikać stosowania uszczelniaczy poliuretanowych. Konwencjonalne powłoki przemysłowe miękną w kontakcie z produktem. W idealnym przypadku, wewnętrzna powierzchnia kół zębatych nie jest powlekana lub jest powlekana trwałym materiałem, np. dwiema warstwami powłoki epoksydowej.

EN: Premium quality fully synthetic industrial gear oil based on PAG (Polyalkylene Glycol) for lubrication of heavily loaded industrial gearboxes operating especially in continuous heavy duty high or shock load conditions at low speeds, at high temperatures above 200°C or exposed to temperatures below –40°C, for lubrication of bearings operating at high temperatures, worm gears, piston and screw compressors, chains, conveyors, furnaces. The excellent load capacity of the oil ensures that the lubricating film is not damaged even under shock loads. Exceptional temperature and oxidation stability ensures up to three times longer drain intervals compared to conventional lubricants (depending on operating conditions). Excellent protection against micropitting ensures high load carrying capacity and longer gear life. It is water soluble and contains no chlorine, lead or sulphur. It is compatible with most commonly used sealants. For particularly high temperatures, sealing materials made of nitrile rubber (NBR), fluorosilicone or vinyl-methyl-polysiloxane (Q) are recommended. It must not be mixed with mineral oil or hydrocarbon-based synthetic oils. The use of polyurethane sealants should be avoided. Conventional industrial coatings soften on contact with the product. Ideally, the internal surface of the gears is not coated or is coated with a durable material, e.g. two coats of epoxy coating.