Lavio 100% SILIKON OIL, 100% silikonový olej, (15 mm2/s)
- 15 %215 ml mechanický rozprašovač

Lavio 100% SILIKON OIL, 100% silikonový olej, (15 mm2/s)

100% silikonový olej, viskozita 15 mm2/s, mechanický rozprašovač

» detailní popis

Kód: 120598
Výrobce: Lavio
Dostupnost: skladem - na prodejně
Vaše cena 254,00  
Ceníková cena 299,00 Kč  
Při odběru 12 ks a více 239,20 Kč  
+ -

Produkt je dostupný i v těchto baleních

100 ml mechanický rozprašovač138,00 Kč 
1 litr955,00 Kč 
10 litrů8 791,00 Kč 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Alternativní produkty

Lavio 100% SILIKON OIL, 100% silikonový olej, (50 mm2/s)
- 15 %
215 ml kapátko

Lavio 100% SILIKON OIL, 100% silikonový olej, (50 mm2/s)

100% silikonový olej, viskozita 50 mm2/s, kapátko

132,00 Kč
Koupit 
Lavio 100% SILIKON OIL, 100% silikonový olej, (200 mm2/s)
- 15 %
215 ml kapátko

Lavio 100% SILIKON OIL, 100% silikonový olej, (200 mm2/s)

100% silikonový olej, viskozita 200 mm2/s, kapátko

136,00 Kč
Koupit 
WD-40 SPECIALIST SILICONE LUBRICANT
Tip- 15 %
400 ml

WD-40 SPECIALIST SILICONE LUBRICANT

vysoce účinné silikonové mazivo ve spreji

264,00 Kč
Koupit 
Lavio SILIKON OIL sprej
400 ml

Lavio SILIKON OIL sprej

multifunkční silikonový olej

106,00 Kč
Koupit 

100% silikonový olej bez jakýchkoli ředidel

100% silikonový olej pro mazání, separaci a impregnaci v průmyslu i domácnosti. Používá se v průmyslu jako mazací a separační olej, hydraulická a tlumící kapalina, tepelné a chladící médium, jako kapalné dielektrikum, přípravek pro leštění povrchů a pro vodoodpudivé úpravy. V použití v domácnosti je ideální pro běžecké pásy, pryžová těsnění, autozámky, jemné mechanismy, bovdeny, úpravu textilních materiálů, nití a kůže. Použití v teplotách od –60°C do +150°C, bod varu vyšší než +200°C. V uzavřeném systému nebo pod inertní atmosférou se životnost oleje výrazně prodlužuje na cca 300°C. Má vysokou tepelnou stabilitu v oblasti vysokých a nízkých teplot, malou změnu viskozity v závislosti na teplotě, velmi dobré dielektrické vlastnosti, které se jen málo mění s teplotou a frekvencí, vysokou stlačitelnost bez nebezpečí ztuhnutí, nízké povrchové napětí, odolnost vůči vodě (vodoodpudivost) a stárnutí vlivem atmosférických podmínek, fyziologickou a chemickou inertnost. Olej uchovávejte v původním uzavřeném obalu, v suchých a krytých skladech, při teplotě do +30°C. Nespotřebované zbytky oleje a vyprázdněný obal se likviduje jako komunální odpad. Olej není klasifikován jako nebezpečný chemický přípravek a nesplňuje tedy požadavky na zpracování bezpečnostního listu. Doba použitelnosti je minimálně dva roky od data výroby, při vhodném skladování. Při manipulaci dodržujte všeobecná hygienická opatření.

viskozita 15 mm2/s

SK: 100% silikónový olej na mazanie, separáciu a impregnáciu v priemysle aj domácnosti. Používa sa v priemysle ako mazací a separačný olej, hydraulická a tlmiaca kvapalina, tepelné a chladiace médium, ako kvapalné dielektrikum, prípravok pre leštenie povrchov a pre vodoodpudivé úpravy. Pri použití v domácnosti je ideálny pre bežecké pásy, gumové tesnenia, autozámky, jemné mechanizmy, bovdeny, úpravu textilných materiálov, nití a kože. Použitie pri teplotách od –60°C do +150°C, bod varu nad +200°C. Má vysokú tepelnú stabilitu v oblasti vysokých a nízkych teplôt, malú zmenu viskozity v závislosti od teploty, veľmi dobré dielektrické vlastnosti, ktoré sa len málo menia s teplotou a frekvenciou, má vysokú stlačiteľnosť bez nebezpečenstva stuhnutia, nízke povrchové napätie, odolnosť voči vode (vodoodpudivosť) a starnutiu vplyvom atmosférických podmienok, fyziologickú a chemickú inertnosť.

PL: 100% olej silikonowy do smarowania, separacji oraz impregnacji w przemyśle i gospodarstwie domowym. Stosowany jest w przemyśle jako olej smarowy i separacyjny, płyn hydrauliczny i tłumiący, medium cieplne i chłodzące, jako ciekły dielektryk, środek do polerowania powierzchni i do obróbki hydrofobowej. W użyciu domowym jest idealny dla bieżni, uszczelek gumowych, zamków samochodowych, delikatnych mechanizmów, cięgien Bowdena, obróbki materiałów włókienniczych, nici i skóry. Zastosowanie w temperaturze od –60°C do +150 °C, temperatura wrzenia wyższa niż +200 °C. Posiada wysoką stabilność cieplną w zakresie temperatur wysokich i niskich, małą zmianę lepkości w zależności od temperatury, bardzo dobre własności dielektryczne, które niewiele się zmieniają z temperaturą i częstotliwością, wysoką ściśliwość bez niebezpieczeństwa stwardnienia, niskie napięcie powierzchniowe, odporność na wodę (hydrofobowość) oraz starzenie w wyniku warunków atmosferycznych, obojętność fizjologiczną i chemiczną.

EN: 100% silicone oil for lubrication, separation and impregnation in the industrial and household environments. Used in industry as lubricating and separating oil, hydraulic and damping fluid, heating and cooling agent, such as liquid dielectric, surface polish and water repellent treatment. In home use, it is ideal for running belts, rubber seals, car locks, fine mechanisms, beads, textiles, bowdens, treatment of textiles, threads and leather. Use at temperatures from –60°C to +150 °C, boiling point above +200 °C. It has high thermal stability in the high and low temperature range, low temperature-dependent change in viscosity, very good dielectric properties with little change in temperature and frequency, high compressibility without risk of solidification, low surface tension, water resistance (water repellency) and aging due to atmospheric conditions, physiological and chemical inertion.