Lavio 100% SILIKON OIL, 100% silikonový olej, (200 mm2/s)
Doporučujeme- 15 %1 litr

Lavio 100% SILIKON OIL, 100% silikonový olej, (200 mm2/s)

100% silikonový olej, viskozita 200 mm2/s

» detailní popis

Kód: 120606
Výrobce: Lavio
Dostupnost: skladem - na prodejně
Vaše cena 399,00  
Ceníková cena 469,00 Kč  
Při odběru 12 ks a více 375,20 Kč  
+ -

Produkt je dostupný i v těchto baleních

50 ml kapátko47,00 Kč 
215 ml kapátko136,00 Kč 
500 ml230,00 Kč 
10 litrů3 756,00 Kč 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Alternativní produkty

Lavio 100% SILIKON OIL, 100% silikonový olej, (15 mm2/s)
- 15 %
1 litr

Lavio 100% SILIKON OIL, 100% silikonový olej, (15 mm2/s)

100% silikonový olej, viskozita 15 mm2/s

955,00 Kč
Koupit 

100% silikonový olej bez jakýchkoli ředidel

100% silikonový olej pro mazání, separaci a impregnaci v průmyslu i domácnosti. Používá se v průmyslu jako mazací a separační olej, hydraulická a tlumící kapalina, tepelné a chladící médium, jako kapalné dielektrikum, přípravek pro leštění povrchů a pro vodoodpudivé úpravy. V použití v domácnosti je ideální pro běžecké pásy, pryžová těsnění, autozámky, jemné mechanismy, bovdeny, úpravu textilních materiálů, nití a kůže. Použití v teplotách od –50°C do +150°C, bod varu vyšší než +200°C. V uzavřeném systému nebo pod inertní atmosférou se životnost oleje výrazně prodlužuje na cca 300°C. Má vysokou tepelnou stabilitu v oblasti vysokých a nízkých teplot, malou změnu viskozity v závislosti na teplotě, velmi dobré dielektrické vlastnosti, které se jen málo mění s teplotou a frekvencí, vysokou stlačitelnost bez nebezpečí ztuhnutí, nízké povrchové napětí, odolnost vůči vodě (vodoodpudivost) a stárnutí vlivem atmosférických podmínek, fyziologickou a chemickou inertnost. Olej uchovávejte v původním uzavřeném obalu, v suchých a krytých skladech, při teplotě do +30°C. Nespotřebované zbytky oleje a vyprázdněný obal se likviduje jako komunální odpad. Olej není klasifikován jako nebezpečný chemický přípravek a nesplňuje tedy požadavky na zpracování bezpečnostního listu. Doba použitelnosti je minimálně dva roky od data výroby, při vhodném skladování. Při manipulaci dodržujte všeobecná hygienická opatření.

viskozita 200 mm2/s

SK: 100% silikónový olej na mazanie, separáciu a impregnáciu v priemysle aj domácnosti. Používa sa v priemysle ako mazací a separačný olej, hydraulická a tlmiaca kvapalina, tepelné a chladiace médium, ako kvapalné dielektrikum, prípravok pre leštenie povrchov a pre vodoodpudivé úpravy. Pri použití v domácnosti je ideálny pre bežecké pásy, gumové tesnenia, autozámky, jemné mechanizmy, bovdeny, úpravu textilných materiálov, nití a kože. Použitie pri teplotách od –50°C do +150°C, bod varu nad +200°C. Má vysokú tepelnú stabilitu v oblasti vysokých a nízkych teplôt, malú zmenu viskozity v závislosti od teploty, veľmi dobré dielektrické vlastnosti, ktoré sa len málo menia s teplotou a frekvenciou, má vysokú stlačiteľnosť bez nebezpečenstva stuhnutia, nízke povrchové napätie, odolnosť voči vode (vodoodpudivosť) a starnutiu vplyvom atmosférických podmienok, fyziologickú a chemickú inertnosť.

PL: 100% olej silikonowy do smarowania, separacji oraz impregnacji w przemyśle i gospodarstwie domowym. Stosowany jest w przemyśle jako olej smarowy i separacyjny, płyn hydrauliczny i tłumiący, medium cieplne i chłodzące, jako ciekły dielektryk, środek do polerowania powierzchni i do obróbki hydrofobowej. W użyciu domowym jest idealny dla bieżni, uszczelek gumowych, zamków samochodowych, delikatnych mechanizmów, cięgien Bowdena, obróbki materiałów włókienniczych, nici i skóry. Zastosowanie w temperaturze od –50°C do +150 °C, temperatura wrzenia wyższa niż +200 °C. Posiada wysoką stabilność cieplną w zakresie temperatur wysokich i niskich, małą zmianę lepkości w zależności od temperatury, bardzo dobre własności dielektryczne, które niewiele się zmieniają z temperaturą i częstotliwością, wysoką ściśliwość bez niebezpieczeństwa stwardnienia, niskie napięcie powierzchniowe, odporność na wodę (hydrofobowość) oraz starzenie w wyniku warunków atmosferycznych, obojętność fizjologiczną i chemiczną.

EN: 100% silicone oil for lubrication, separation and impregnation in the industrial and household environments. Used in industry as lubricating and separating oil, hydraulic and damping fluid, heating and cooling agent, such as liquid dielectric, surface polish and water repellent treatment. In home use, it is ideal for running belts, rubber seals, car locks, fine mechanisms, beads, textiles, bowdens, treatment of textiles, threads and leather. Use at temperatures from –50°C to +150 °C, boiling point above +200 °C. It has high thermal stability in the high and low temperature range, low temperature-dependent change in viscosity, very good dielectric properties with little change in temperature and frequency, high compressibility without risk of solidification, low surface tension, water resistance (water repellency) and aging due to atmospheric conditions, physiological and chemical inertion.