Lavio FLUSHING OIL
- 20 %50 litrů

Lavio FLUSHING OIL

univerzální výplachový olej

» detailní popis

Kód: 120565
Výrobce: Lavio
Dostupnost: skladem - na našem výrobním skladě
Vaše cena 3 061,00  
Ceníková cena 3 826,00 Kč  
+ -

Produkt je dostupný i v těchto baleních

1 litr92,00 Kč 
5 litrů367,00 Kč 
10 litrů664,00 Kč 
20 litrů1 325,00 Kč 
volně48,40 Kč 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Výplachový olej s velmi nízkou viskozitou a velmi dobrými vyplachovacími a čistícími účinky. Používá se na vyplachování olejových systémů spalovacích motorů při výměnách oleje nebo při znečištění těchto systémů. Používá se rovněž pro proplachování převodovek a čistění ozubených soukolí. Odstraňuje nečistoty, usazeniny a mechanické otěry, které mohou poškodit mazací systém.

ISO VG 10

SK: Výplachový olej s veľmi nízkou viskozitou a veľmi dobrými vyplachovacími a čistiacimi účinkami. Používa sa na vyplachovanie olejových systémov spaľovacích motorov pri výmenách oleja alebo pri znečistení týchto systémov. Používa sa tiež na preplachovanie prevodoviek a čistenie ozubených súkolí. Odstraňuje nečistoty, usadeniny a mechanické otery, ktoré môžu poškodiť mazací systém.

PL: Olej płuczący o bardzo niskiej lepkości i bardzo dobrym działaniu płuczącym i czyszczącym. Stosowany jest do wypłukiwania układów olejowych silników spalinowych przy wymianach oleju lub przy zanieczyszczeniu tych układów. Używa się go również do przepłukiwania skrzyni biegów i czyszczenia układów kół zębatych. Usuwa nieczystości, osady i otarcia mechaniczne, które mogą uszkodzić układ smarowy.

EN: Flushing oil featuring very low viscosity and very high flushing and cleaning effects. It is used to flush oil systems of combustion engines when changing the oil or cleaning the systems and also to flush gearboxes and clean gear sets. It removes contamination, deposits and abrasion residues which can damage the lubrication system.