LAVIO EMUL SYNT ESO

LAVIO EMUL SYNT ESO

LAVIO EMUL SYNT ESO

Polosyntetická kovoobráběcí kapalina na bázi patentované směsi syntetického a vysoce rafinovaného minerálního oleje s velmi dobrou mísitelností s vodou, určená pro obrábění, soustružení, frézování, řezání, broušení, vrtání a další operace. Velmi stabilní emulze s dobrou protikorozní a biodegradační ochranou snižuje náklady na výrobu, údržbu obráběcích strojů a zlepšuje pracovní prostředí obsluhy stroje. Velmi nízká pěnivost je ideální pro nejvyšší rychlosti a tlaky v měkké vodě. Universální obráběcí kapalina k použití pro lehké až středně těžké obrábění široké škály materiálů, včetně automobilních hliníkových slitin a nízko až středně legovaných ocelí. Nízká hodnota pěnivosti je navržena pro moderní vysokotlaké centrální chladící systémy CNC strojů, tak i pro stroje se samostatnou náplní. Při smísení s vodou vytváří biologicky stabilní chladící a mazací kapalinu s dobrými protikorozními vlastnostmi. Obsahuje emulgátor, protikorozní přísady, protipěnivostní přísady a přísady proti biodegradaci. Odpovídá předpisu pro chladící kapaliny TRGS 611.

Koncentraci udržujte: lehké obrábění 5–6%, těžké obrábění 7–10%, broušení 4–6%. pH emulze 9,2–9,7.

Neobsahuje bór, formaldehyd, těžké kovy, chlor ani fenol.

« hydraulický olej HV 22LAVIO LKW GOLDSYNT 10W-30 »