Lavio LKW CLASSIC 15W-40
50 litrů

Lavio LKW CLASSIC 15W-40

minerální motorový olej SAE 15W-40 pro nákladní dopravu, autobusy, stavební stroje a smíšený vozový park

» detailní popis

Kód: 120081
Výrobce: Lavio
Dostupnost: skladem - na prodejně
Vaše cena 3 989,00  
Ceníková cena 3 989,00 Kč  
Při odběru 2 ks a více 3 669,88 Kč  
Při odběru 4 ks a více 3 470,43 Kč  
+ -

Produkt je dostupný i v těchto baleních

1 litr99,00 Kč 
5 litrů437,00 Kč 
10 litrů819,00 Kč 
20 litrů1 598,00 Kč 
volně60,48 Kč 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Minerální motorový olej (M7ADS III) určený pro celoroční mazání přeplňovaných i nepřeplňovaných naftových motorů, pracujících za ztížených provozních podmínek. Používá se i pro mazání benzínových motorů – dle specifikace. Je vyroben na ropné bázi s obsahem aditiv, které zabezpečují danou výkonnostní úroveň a viskozitní vlastnosti oleje – detergenty, disperzanty, antioxidanty, protioděrové přísady, antikorodanty, přísady proti pěnění a modifikátory viskozity. Velmi dobré detergentní a disperzní vlastnosti potlačují tvorbu kalů, sedimentů a jiných druhů úsad a nečistot. Tepelně-oxidační vlastnosti oleje zabezpečují dlouhodobou čistotu motoru. Zajišťuje protioděrové vlastnosti, které prodlužují životnost motoru a tím snižují náklady na údržbu.

SAE 15W-40; API CF-4/SG; MAN 271; MB 227.1; LIAZ 258–1(A); MTU type 1; TATRA TDS 30/12; AVIA, ZETOR dle specifikací

SK: Minerálny motorový olej určený na celoročné mazanie preplňovaných aj nepreplňovaných naftových motorov, pracujúcich za sťažených prevádzkových podmienok. Používa sa aj na mazanie benzínových motorov – podľa špecifikácie. Je vyrobený na báze ropy s obsahom aditív, ktoré zabezpečujú danú výkonnostnú úroveň a viskozitné vlastnosti oleja – detergenty, disperzanty, antioxidanty, protioderové prísady, antikorodanty, prísady proti peneniu a modifikátory viskozity. Veľmi dobré detergentné a disperzné vlastnosti potláčajú tvorbu kalov, sedimentov a iných druhov usadenín a nečistôt. Tepelno-oxidačné vlastnosti oleja zabezpečujú dlhodobú čistotu motora. Zaisťuje protioderové vlastnosti, ktoré predlžujú životnosť motora a tým znižujú náklady na údržbu.

PL: Mineralny olej silnikowy przeznaczony do całorocznego smarowania silników wysokoprężnych z turbodoładowaniem lub bez niego, pracujących w trudnych warunkach. Używany również do smarowania silników benzynowych – według specyfikacji. Wyprodukowany na bazie ropy naftowej z dodatkami uszlachetniającymi zapewniającymi określony poziom wydajności i lepkości oleju – detergenty, dyspersanty, antyutleniacze, dodatki przeciwcierne, antykorozyjne, dodatki przeciwko spienianiu i modyfikatory lepkości. Bardzo dobre właściwości detergentowe i dyspersyjne eliminujące powstawanie osadów, szlamu i innych rodzajów zanieczyszczeń. Właściwości termiczno-utleniające oleju gwarantują wieloletnią czystość silnika. Zapewnia właściwości przeciwcierne przedłużający żywotność silnika i obniżające koszty jego utrzymania.

EN: Mineral engine oil designed for year-round lubrication of naturally aspirated and turbocharged diesel engines operating under severe operating conditions. It is used for lubrication of gasoline engines – according to specification. It is made on petroleum base, contains additives, which provide for achievement of the specified level of performance and viscosity properties – detergents, dispersants, antioxidants, anti-wear additives, anticorrosive substances, anti-foaming agents and viscosity modifiers. Very good detergent and dispersant properties suppress the formation of sludge, sediment, and other types of deposits and impurities. Thermo-oxidative properties of the oil ensure long-term engine cleanliness. Provides anti-wear properties to extend the engine life, thereby reducing maintenance costs.